W trakcie roku szkolnego uczniowie dość często korzystają z korepetycji. Najczęściej udzielają ich studenci lub uczniowie ostatnich klas szkoły średniej, a czasami i nauczyciele. Dla niektórych korepetycje stanowią dodatkową formę zarobku, a dla innych są jedynym źródłem dochodu. korepetycje dzialalnosc gospodarcza

Korepetycje - sposób prowadzenia działalności 

Działalność prowadzona w zakresie udzielania korepetycji może być rozliczana w różny sposób. Czynnikami, które brane są pod uwagę jest wynagrodzenie korepetytora, a także to czy wykonuje pracę stale, czy sporadycznie.
Korepetycji można udzielać w ramach prowadzenia:
 • pozarolniczej działalności gospodarczej
 • działalności nierejestrowanej
 • działalności wykonywanej osobiście. 
Źródło przychodu, do którego zaliczany jest przychód z korepetycji zależy od kilku czynników:
 • działalność gospodarcza, którą należy zarejestrować w urzędzie - korepetycje udzielane w sposób profesjonalny, ciągły przy aktywnym poszukiwaniu klientów, przy własnej bazie materialnej potrzebnej do prowadzenia zajęć
 • działalność nierejestrowana - przychody z korepetycji nie przekraczają połowy najniższego wynagrodzenia, a korepetytor nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy
 • działalność wykonywana osobiście - korepetycje udzielane są dorywczo, okazjonalnie.

Korepetycje udzielane w ramach działalności gospodarczej

Jeżeli korepetytor jest przedsiębiorcą i udziela korepetycji w ramach działalności gospodarczej, to musi pamiętać o obowiązkach jakie zostały na niego nałożone wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. 
Na początku musi zarejestrować działalność w CEIDG oraz podać właściwy numer PKD. W tym wypadku będzie to: 85.59.B – „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. W następnej kolejności musi wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Do wyboru ma:
 • skalę podatkową 17% i 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł
 • podatek liniowy 19%
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka ryczałtu zależy od tego, czy korepetytor wykonuje wolny zawód)
 • karta podatkowa przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy spełniają określone wymagania.
Nauczyciel świadczący usługi w ramach nauczania przedszkolnego, podstawowego, ponadpodstawowego i wyższego zwolniony jest z rozliczania podatku VAT. W pozostałych przypadkach zwolnienie przysługuje do określonego limitu 200 000 zł rocznie. Po przekroczeniu tej kwoty wymagana jest rejestracja jako czynny podatnik VAT. 

Nauczyciel jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek:
 • prowadzenia ewidencji lub KPiR
 • opłacania składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej do ZUS-u
 • opłacania podatków w okresie miesięcznym lub kwartalnym. 

Korepetycje udzielane w ramach działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana może być traktowana jak działalność gospodarcza, ponieważ jest zorganizowana, ma charakter zarobkowy oraz ciągły i jest wykonywana we własnym imieniu. Jednak w drodze wyjątku nie musi zostać uznana za działalność gospodarczą, głownie z powodu niskich przychodów. W 2021 roku limit uprawniający do prowadzenia działalności bez rejestracji wynosi 1 400 zł. brutto. Po przekroczeniu tej kwoty przedsiębiorca musi zarejestrować działalność gospodarczą. 

Korepetycje udzielane w ramach działalności wykonywanej osobiście

Jeżeli przychody uzyskiwane z korepetycji pozwalają uznać je za działalność wykonywaną osobiście, to podatnik ma obowiązek rozliczyć je samodzielnie w zeznaniu rocznym składanym za dany rok. W tym przypadku korepetytor nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej. Musi tylko ewidencjonować przychody zgodnie z datą ich uzyskania. Forma prowadzonej ewidencji może być dowolna. Dochody z korepetycji nie obejmują zwolnienia z PIT dla młodych.


Data publikacji: 2021-10-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU