Gospodarka zmienia się w szybkim tempie, co przekłada się na zwiększenie popularności innych form zatrudnienia, jak chociażby kontraktu B2B, który coraz częściej zastępuje umowę o pracę. To kontrakt szczególnie popularny dla osób w branży IT. Trzeba mieć świadomość, że obie formy zatrudnienia mają zarówno wady, jak i zalety — warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy na konkretnych zasadach. zatrudnienie na umowe o prace czy własna firma

Umowa o pracę - cechy charakterystyczne

Umowa o pracę to dokument potwierdzający prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy występujące po nawiązaniu stosunku pracy.
W umowie należy podać szczegółowe informacje dotyczące:
 • wynagrodzenia,
 • godzin pracy,
 • urlopów,
 • świadczeń socjalnych,
 • praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.
Zapisy umowy o pracę muszą być zgodne z przepisami prawa pracy, gdyż pozwalają na ochronę praw pracowników i wyznaczenie obowiązki pracodawców.

Kontrakt B2B - jak rozpoznać?

Kontrakt B2B, czyli Business-to-Business to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma niezależnymi jednostkami biznesowymi, które decydują się na współpracę na wyznaczonych warunkach. Kontrakt B2B ma charakter umowy partnerskiej, gdzie oba podmioty pozostają w równorzędnej relacji, nie obowiązuje hierarchia. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, kontrakt B2B jest uwarunkowany rodzajem oraz charakterem współpracy. W praktyce oznacza to dostawę towarów bądź usług, umowę partnerską, umowę o podwykonawstwo, umowę doradczą i inne.

Kontrakt B2B musi zawierać następujące informacje:
 • zakres usług bądź dostaw,
 • warunki płatności,
 • terminy wykonania,
 • odpowiedzialność za ewentualne szkody,
 • poufność informacji,
 • regulacje związane z własnością intelektualną.

Przygotowując umowę B2B, kluczowe znaczenie odgrywają indywidualne potrzeby i cele stron. Elastyczna umowa sprawdza się doskonale w branży IT, marketingu, konsultingu oraz usługach projektowych.

Oprócz elastyczności, czyli ułatwionym zarządzaniu czasem i zadaniami, strona świadcząca usługi może uzyskać wyższe wynagrodzenie, które jest uwarunkowane zakresem pracy, doświadczeniem oraz nabytymi umiejętnościami.

Przed zawarciem kontraktu B2B, wymagane jest zarejestrowanie firmy, co stanowi podstawę do budowania własnej marki, pracę nad umiejętnościami oraz budowaniem korzystnych relacji z klientami i przedsiębiorcami – to gwarancja rozwoju.

Wadą tego rozwiązania jest brak ochrony socjalnej – mowa o niedostępną do świadczeń socjalnych, do których zalicza się ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz brak możliwości wykorzystania płatnych urlopów. Przedsiębiorca musi a regulować ubezpieczenie zdrowotne i inne usługi społeczne we własnym zakresie.

Usługodawca ma obowiązek rozliczania podatku we własnym zakresie, rozliczania i regulowania składek ZUS, prowadzenia dokumentacji firmowej i fakturowania. Ryzyko towarzyszące prowadzeniu własnej działalności gospodarczej zostaje maksymalnie ograniczone przy umowie o pracę.

Kontrakt B2B a umowa o pracę - różnice, które warto znać

Kontrakt B2B charakteryzuje się dużą elastycznością - mowa o stawkach i warunkach współpracy, podmiot świadczący usługi sam decyduje, kiedy i w jakim miejscu pracuje, jednak wiąże się to dla niego z koniecznością samodzielnego rozliczania podatków i ubezpieczeń i brakiem stabilności, a z kolei umowa o pracę zapewnia bezpieczeństwo, możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych: ubezpieczenia, urlopy, minimalne wynagrodzenie, płatne nadgodziny, okres wypowiedzenia i inne dodatki. Po zawarciu stosunku pracy obowiązuje ochrona praw pracowniczych, ale godziny i miejsce pracy są narzucone, co oznacza mniejszą elastyczność dla zatrudnionych osób. Zatrudniona osoba wie, jakie wynagrodzenie otrzyma każdego miesiąca, a także jakie zadania będą jej powierzone i w jakim miejscu są wykonywane. Pracowników obowiązuje hierarchia organizacyjna, zdecydowana większość decyzji zostaje im narzucona.

Istotna jest także mniejsza odpowiedzialność finansowa, gdyż obowiązkiem pracodawcy jest regulowanie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę uzyskują z reguły niższe wynagrodzenie.

Oferty pracy - różnica pomiędzy netto i brutto

Weryfikując ofertę pracy, warto znać różnicę pomiędzy „netto” a „brutto”. W przypadku umowy o pracę wynagrodzenie brutto zawiera koszt zatrudnienia pracownika, na który składa się wynagrodzenie podstawowe powiększone o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i inne. Wynagrodzenie netto oznacza kwotę, która trafia do pracownika po odjęciu wszystkich kosztów uregulowanych przez pracodawcę.

Dla porównania w kontrakcie B2B wynagrodzenie brutto odnosi się do całkowitej kwoty przekazywanej przedsiębiorcy albo wykonawcy za wyświadczenie usług bądź dostarczenie towarów. Na kwotę ubezpieczenia nie składa się ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne potrącenia, gdyż wykonawca we własnym zakresie musi uregulować wymienione składki oraz podatki.

Dla kontraktu B2B wynagrodzenie netto i wynagrodzenie brutto to jednakowa wartość. Dla osób nawiązujących współpracę na zasadach B2B kwota netto jest równoznaczna z wartością widniejącą na fakturze.

Umowa o pracę a kontrakt B2B - kilka słów podsumowania

Zarówno umowa o pracę, jak i kontrakt B2B mają mocne i słabe strony, dlatego wybór odpowiedniej formy musi być uwarunkowane preferencjami osób, których dotyczy, ich potrzebami oraz okolicznościami. Kontrakt B2B zapewnia dużą swobodę, osoba świadcząca usługi samodzielnie decyduje gdzie i kiedy wykonuje powierzone zadania. Wybór kontraktu w większości przypadków jest także korzystniejszy pod względem finansowym. Warto wspomnieć o możliwości rozwoju prowadzonej firmy oraz bezustannym podnoszeniu kwalifikacji, co wymaga zaangażowania i motywacji. Z kolei umowa o pracę jest bezpieczna, pracownik ma zdecydowanie mniej obowiązków i formalności do załatwienia, jednak narzucony jest mu czas i miejsce pracy, musi dostosować się do reguł panujących w zakładzie i zasad wyznaczonych przez pracodawcę.


Data publikacji: 2023-11-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU