Z reguły początek każdego roku przynosi zmiany w przepisach. W 2024 roku podatników czekają również nowe regulacje w prawie, w tym także w prawie podatkowym. Dotyczą między innymi wprowadzenia nowego podatku minimalnego oraz zmian w amortyzacji budynków i budowli. zmiany podatkowe obowiazki firm 2024

Wprowadzenie podatku minimalnego od osób prawnych

Od początku 2024 roku zaczyna obowiązywać podatek minimalny od osób prawnych, nazywany też „podatkiem od spółek” lub „podatkiem od straty i niskich dochodów”. Został wprowadzony przepisami Polskiego Ładu i początkowo miał zacząć obowiązywać już od 2022 roku. Regulacje dotyczące tego podatku zostały zawarte w art. 24ca ustawy o CIT. Obecnie obowiązuje znowelizowana wersja przepisu zgodnie, z którą został poszerzony między innymi zakres podmiotów wyłączonych z obowiązku naliczania podatku minimalnego oraz zostały wprowadzone różne uproszczenia dotyczące kalkulacji podatku.   

Podatek minimalny został wprowadzony z myślą o firmach osiągających niski dochód poniżej 2% przychodów oraz odnotowujących stratę. Podatek został ustalony na 10% liczonych od podstawy opodatkowania. Zgodnie z nowymi przepisami każda firma powinna opłacać podatek dochodowy niezależnie od uzyskiwanych przychodów. W ten sposób ustawodawca chciał ograniczyć praktyki związane z optymalizacją podatkową i tym samym zwiększyć wpływy z podatku pochodzące od przedsiębiorców. Zapłatą podatku minimalnego objęte są jedynie osoby prawne. Oznacza to, że nie dotyczy on osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Cel jaki przyświecał wprowadzeniu podatku minimalnego, to ograniczenie do minimum sytuacji, kiedy największe spółki osiągające wysokie obroty wysyłają raporty dokumentujące niski dochód lub stratę. 

Amortyzacja budynków i budowli – zmiany w przepisach 

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się również przepisy dotyczące amortyzacji budynków i budowli. Dotyczą przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach odnotowujących wyższy procent bezrobocia. Dzięki wprowadzonym zmianom możliwa jest przyspieszona amortyzacja co oznacza, że okres amortyzacji może zostać skrócony do 5 lub 10 lat w zależności od miejsca inwestycji oraz spełnienia określonych warunków. Przyspieszoną amortyzacją objęte są budynki i budowle znajdujące się w powiatach o wyższym poziomie bezrobocia, w których dochód na mieszkańca jest niższy od średniej krajowej. I tak dla obszarów, na których bezrobocie wynosi od 120% do 170% średniej krajowej, okres amortyzacji został ustalony na 10 lat. Natomiast na obszarach, na których bezrobocie przekracza poziom 170% średniej krajowej, okres amortyzacji został ustalony na 5 lat. Chodzi o to, aby na obszarach słabiej rozwiniętych ekonomicznie mogło powstawać więcej inwestycji. Zmiana w przepisach miała też na celu wspieranie przedsiębiorczości na terenach o wysokim bezrobociu. 

Wniosek o Wiążącą Informację Stawkową – zmiany w składaniu wniosków

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe zasady związane ze składaniem niektórych wniosków i otrzymaniem informacji w zakresie: Wprowadzone zmiany związane są z rozwojem cyfryzacji i dotyczą przede wszystkim procesu składania wniosków. Od nowego roku wymienione wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy i będą przyjmowane jedynie przez portal PUESC. Ich złożenie pozwala pozyskać przedsiębiorcom wiarygodne informacje od organów podatkowych w zakresie stosowania stawek VAT, akcyzy oraz klasyfikacji celnej towarów. Takie dane potrzebne są między innymi do prawidłowego rozliczania podatków. 

Wprowadzenie opłat za jednorazowe pojemniki oraz plastikowe kubki

Nowym podatkiem jaki zaczął obowiązywać od 2024 roku jest tzw. podatek od plastiku. Został wprowadzony po to, aby zmniejszyć negatywny wpływ plastikowych, jednorazowych produktów na środowisko. Do poboru podatku od klientów zostali zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu lub gastronomii. Podatek ma być naliczany przy wydawaniu napojów oraz żywności w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych. Obowiązkiem tym zostali objęci również przedsiębiorcy oferujący napoje lub żywność w automatach vendingowych.

Wysokość opłat została ustalona odgórnie i jest uregulowana w rozporządzeniu. Opłaty kształtują się następująco:
  • 0,20 zł – kubki plastikowe
  • 0,25 zł – pojemniki na żywność.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), a zakup nieruchomości 

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się także przepisy związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zmiana dotyczy wprowadzenia podatku PCC w wysokości stawki 6% w przypadku zakupu szóstego i każdego kolejnego mieszkania w jednej inwestycji lub na danej nieruchomości. Należy rozumieć to w taki sposób, że przy zakupie szóstego mieszkania za cenę np. 600 000 zł kupujący będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 36 000 zł. W tej sytuacji nie ma znaczenia czy jest on płatnikiem podatku VAT, czy też nim nie jest.

Stawka VAT 0% na żywność – przedłużenie do 31 marca 2024 roku

Do 31 marca 2024 roku nadal obowiązuje obniżona stawka VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Obecnie większa część produktów żywnościowych objęta jest podatkiem VAT w wysokości 0%. Obniżenie podatku do tej wartości miało na celu złagodzenie rosnących kosztów życia i inflacji. Zerowym podatkiem VAT objęte są między innymi takie produkty jak: pieczywo, nabiał, owoce i warzywa. Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o przedłużeniu obowiązywania stawki zerowej na żywność, to od 1 kwietnia 2024 roku stawka VAT na te produkty powróci do wartości 5%.

Inne zmiany 

Od 1 stycznia 2024 roku wzrasta podatek rolny, który został podniesiony do 21%, co może skutkować podniesieniem cen żywności. Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami lokali, budynków lub gruntów i wykorzystują je do celów prowadzonej działalności gospodarczej będą musieli w 2024 roku zapłacić wyższy podatek od nieruchomości.


Data publikacji: 2024-01-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU