Minimalny podatek dochodowy zaczął obowiązywać razem z wprowadzeniem Nowego Ładu, czyli 1 stycznia 2022 roku. Rządowe Centrum Legislacji wydało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw. Propozycja została opublikowana w czerwcu 2022 roku. Wśród planowanych zmian znajduje się modyfikacja oraz odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? minimalny podatek dochodowy CIT

Minimalny podatek dochodowy – co to jest?

Jak już wspomnieliśmy, spodziewamy się wprowadzenia szeregu zmian w podatku dochodowym. Są one spowodowane nienaturalnym transferowaniem zysków do innych krajów wykonywanych przez przedsiębiorców. Takie działania stały się szczególnie zauważalne przez międzynarodowe korporacje. Kiedy rodzaj i skala prowadzonej działalności nie pasują do niskich dochodów albo wykazywanych strat, wprowadzony zostanie minimalny podatek CIT. Takie działanie ma na celu uszczelnić system podatkowy obowiązujący w naszym kraju. Budżet państwa ma zostać zasilony dodatkowymi funduszami, a szczególnie sektor finansów publicznych.

Nowy Ład wprowadził minimalny podatek dochodowy na poziomie 10%.

Minimalny podatek dochodowy jest dedykowany dla spółek z siedzibą bądź zarządem na obszarze Polski, dla podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów, które nie mają siedziby bądź zarządu w Polsce, jednak prowadzenie działalności w Polsce jest uwarunkowane lokalizacją zakładu zagranicznego na obszarze naszego kraju. Minimalny podatek jest narzucony podmiotom przynoszącym stratę ze źródła przychodów innego niż z zysków kapitałowych bądź podają informacje o niskich dochodach (nie więcej niż 1% przychodów).

Podatek minimalny jest dedykowany dla sporych rozmiarów zagranicznych korporacji i polskich przedsiębiorców wykazujących stratę z działalności bądź niski dochód.

Minimalny podatek dochodowy – jakie zmiany pojawią się w ustawie o CIT?

Wiemy już, że w czerwcu 2022 roku pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw. W projekcie znajduje się między innymi informacja o zmianie i odroczeniu zastosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Aktualnie nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, gdyż wykonywane są konsultacje społeczne i rozmowy międzyresortowe. III kwartał 2022 roku to planowany czas kolejnych rozmów. Z kolei większa część planowanych zmian wejdzie w życie już w 2023 roku. Aby zapoznać się z dokładnymi pracami, można wejść na stronę Rządowego Centrum Legislacji.

Minimalny podatek dochodowy – co się zmieni?

Zmiana przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i innych ustaw jest kwestią czasu, co przełożyło się na zawieszenie dotychczasowych przepisów. Mowa o art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poświęconemu minimalnemu podatkowi dochodowemu CIT na okres 1 roku, co oznacza okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Cel zawieszenie jest jeden – ochrona firm działających na polskim rynku przed skutkami ubocznymi płacenia podatków w trudnej polityczno-gospodarczej sytuacji.

Nowe przepisy dotyczą zmiany w konstrukcji minimalnego podatku dochodowego.
Planowana jest podwyżka wskaźnika rentowności do 2%, w tym samym czasie wprowadzając metodologię wyliczania wskaźnika poprzez wyłączenie:
 • z kosztów uzyskania przychodów – opłat z tytułu umowy leasingu,
 • z przychodów – wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
 • z kosztów uzyskania przychodów – wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych,
 • równowartości podatku akcyzowego.
Kolejna zmiana w przepisach o podatku dochodowym polega na zastosowaniu innej metody wyznaczania podstawy opodatkowania.

Wyboru dokonuje podatnik, a za podstawę może wykorzystać:
 • podstawę opodatkowania stanowiącą 4% przychodów, albo
 • podstawę opodatkowania na poziomie 2% przychodów uwzględniając koszty pasywne, czyli finansowania dłużnego i usług niematerialnych oraz ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych (WNIP).
Stawka podatku zawsze wynosi 10% i nie ma znaczenia, jaką metodą ustalania podstawy opodatkowania wybrał przedsiębiorca.

Minimalny podatek dochodowy – których podatników CIT nie obejmie?

Ostatnia zmiana polega na powiększeniu katalogu wyłączeń z podatku minimalnego CIT.
Wśród nich występują podatnicy:
 • mający status małego podatnika, co oznacza, że roczne przychody z prowadzonej działalności są mniejsze od 2 mln euro,
 • u których większa część przychodów jest uzyskana ze świadczenia usług ochrony zdrowia,
 • mający status spółki komunalnej,
 • u których rentowność w jednym z 3 ostatnich lat podatkowych przewyższała wskaźnik 2%,
 • postawionych w stan upadłości lub likwidacji.


Data publikacji: 2022-11-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU