Od pewnego czasu podatnicy mogą załatwiać sprawy podatkowe przez Internet. Nie muszą osobiście odwiedzać urzędu skarbowego. Wystarczy, że wejdą na stronę E-Urzędu Skarbowego, zarejestrują się, a następnie zalogują i wybiorą rodzaj sprawy, którą chcą załatwić. e-urzad skarbowy logowanie uslugi

Czym jest e-Urząd Skarbowy?

E-Urząd Skarbowy, inaczej urząd elektroniczny, czyli miejsce służące do załatwiania online wielu spraw podatkowych dotyczących między innymi podatku PIT, CIT, VAT. Platforma internetowa e-Urzędu Skarbowego powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie podatników na taką usługę. Każdy kto zarejestruje się na portalu otrzymuje własny profil i dostęp do wielu funkcjonalności.

W e-Urzędzie Skarbowym podatnik może między innymi: 
 • kontrolować bieżące sprawy załatwiane w urzędzie skarbowym oraz te, które są jeszcze w toku lub zostały już rozpatrzone
 • uzyskać informacje o stanie rozliczeń w podatkach, jak na przykład czy występuje u niego zaległość, jaki jest termin zapłaty podatku, jaki jest status jego sprawy, o terminach oraz o czynnościach wykonywanych przez urzędników
 • otrzymywać pisma oraz dokumenty z urzędu skarbowego
 • przeglądać złożone pisma i deklaracje podatkowe
 • wysyłać deklaracje i pisma do urzędu
 • załatwiać sprawy, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w urzędzie skarbowym
 • ustalać wartość podatku do zapłaty
 • ustalać wartość zobowiązań podatkowych
 • ustalić numer mikrorachunku podatkowego.

E-Urząd Skarbowy – dla kogo przeznaczona jest usługa?

Z platformy e-Urzędu Skarbowego mogą korzystać wszyscy podatnicy, czyli:
 • osoby fizyczne
 • organizacje
 • firmy
 • fundacje stowarzyszenia.

E-Urząd Skarbowy – logowanie do profilu

Podatnik może zalogować się do swojego profilu na e-Urząd Skarbowy za pomocą jednej z metod:
 • profil zaufany
 • e-dowód
 • bankowość internetowa z dostępem do profilu zaufanego klienta
 • dane autoryzujące, jak np. przychód z roku poprzedniego
 • ePUAP
 • mObywatel. 
W zależności od dokonanego wyboru sposobu logowania podatnik otrzymuje różne funkcjonalności oraz możliwości z jakich może skorzystać. Logując się poprzez dane autoryzacyjne podatnik uzyskuje wgląd do deklaracji podatkowych oraz może wysyłać deklaracje PIT. Logowanie przez aplikację mObywatel umożliwia podatnikowi korzystanie ze wszystkich opcji dostępnych na stronie e-urzędu. 

E-Urząd Skarbowy – sprawy, które można załatwić online

 • usługa Twój e-PIT (zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38)
 • usługa e-mikrofirma (bezpłatna aplikacja przeznaczona do generowania i wysyłania plików JPK)
 • wykaz mandatów karnych
 • możliwość wykonywania płatności online na rzecz organów skarbowych
 • możliwość wglądu do danych osobowych, w których posiadaniu jest urząd skarbowy, także dane dotyczące działalności gospodarczej
 • informacja o indywidualnym rachunku podatkowym, czyli mikrorachunku podatkowym
 • dane o złożonych dokumentach
 • dane o dokonanych płatnościach
 • historia logowania.
Usługa Twój e-PIT polega na tym, że urząd przygotowuje wstępne zeznanie podatkowe. Podatnik powinien je sprawdzić, uzupełnić, jeżeli jest taka potrzeba i wysłać je online. 

E-Urząd Skarbowy umożliwia również składanie różnych pism, jak przykładowo: 
 • pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań
 • zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, czyli tzw. czynny żal
 • zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapłacie na rachunek kontrahenta, który nie znajduje się na białej liście.
Przez e-Urząd Skarbowy podatnik może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenie o dochodach. Od niedawna działa też zakładka „Rozliczenia”, dzięki której możliwe jest sprawdzenie sald i szczegółów rozliczeń podatkowych. 

E-Urząd Skarbowy, a bezpieczeństwo 

Podatnik, który korzysta z platformy e-Urząd Skarbowy może czuć się bezpieczny o swoje dane. System posiada wiele zabezpieczeń, a podatnicy mają zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa i nie muszą martwić się o bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Dodatkowo każdy użytkownik ma zagwarantowane prawo do kontrolowania swoich danych. 

Podsumowanie – korzyści z korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Dzięki platformie e-Urząd Skarbowy, podatnicy nie muszą już osobiście odwiedzać urzędu skarbowego, ponieważ większość spraw mogą załatwić online. Co ważne, instytucja w Internecie daje nieograniczony dostęp do danych o każdej porze przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Poza tym wszystkie informacje przechowywane są w jednym miejscu, a wszystkie sprawy można załatwić szybko, bezpiecznie i bez większych problemów.


Data publikacji: 2024-01-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU