W 2022 roku zmieniają się przepisy dotyczące leasingu. Zgodnie z nowymi uregulowaniami może okazać się, że leasing samochodu nie jest już tak atrakcyjny jak do tej pory. zmiany w leasingu od 2022

Zasady dotyczące wykupu leasingowanego samochodu obowiązujące do końca 2021 roku

Przed zmianami przedsiębiorcy najczęściej wybierali leasing operacyjny i dokonywali wykupu auta, którego nie ujmowali w firmowej ewidencji środków trwałych. Wykupiony samochód wchodził do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Sprzedaż auta po upływie 6 miesięcy od chwili wykupu nie była opodatkowana podatkiem dochodowym od sprzedaży w działalności gospodarczej oraz poza nią. 

Co się zmieniło w leasingu po 1 stycznia 2022 roku?

Obecnie przedsiębiorca, który będzie chciał wykupić samochód z leasingu i będzie miał zamiar wprowadzić go do majątku prywatnego nie będzie już mógł sprzedać go bez zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży, nawet jeżeli upłynie pół roku od momentu wykupu. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od początku 2022 roku pojazdy samochodowe wykupione z leasingu, które wejdą do majątku prywatnego przedsiębiorcy będą mogły zostać sprzedane bez podatku dopiero po upływie 6 lat licząc dni pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym auto lub inne składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia. Przychód pochodzący z takiej sprzedaży będzie musiał zostać wykazany w działalności gospodarczej, a przedsiębiorca powinien zapłacić podatek zgodnie z wybraną w działalności metodą opodatkowania. Do tego dochodzi zapłata składki zdrowotnej bez prawa do odliczenia. 


PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. W trakcie jej prowadzenia zawarł umowę leasingu operacyjnego na pojazd samochodowy. W grudniu 2021 roku wykupił samochód na użytek prywatny. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na sprzedaż samochodu w połowie 2022 roku, to czy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży?

Odpowiedź:
Podatnik nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od sprzedaży pojazdu samochodowego wykupionego z leasingu, ponieważ w tym przypadku sprzedaż auta objęta jest jeszcze starymi przepisami obowiązującymi do końca 2021 roku, zgodnie z którymi przedsiębiorca zwolniony jest z zapłaty podatku od sprzedaży jeżeli dokona jej po upływie pól roku od wykupu. 


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca posiada samochód osobowy wzięty na firmę sfinansowany leasingiem operacyjnym. Umowa na leasing kończy się w czerwcu 2022 roku. Po jej zakończeniu przedsiębiorca chce wykupić samochód. Co powinien wybrać, wykup na firmę, czy prywatny?

Odpowiedź:
Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wykup prywatny, to zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku sprzedając samochód przed końcem czerwca 2028 roku będzie zmuszony wykazać przychód z działalności gospodarczej i zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży.


Data publikacji: 2022-01-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU