Na wysokość dochodu przedsiębiorcy ma wpływ wiele różnych czynników. W przypadku sprzedaży składnika majątku firmowego może np. wzrosnąć składka zdrowotna. W odwrotnej sytuacji, kiedy przedsiębiorca zakupi składnik majątku, składka zmniejszy się. sprzedaz samochodu firmowego składka zdrowotna

Składka zdrowotna od 1 stycznia 2022 roku

Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już możliwości odliczania składki zdrowotnej, która będzie naliczana od dochodu. Osoby rozliczające się ryczałtem będą ją płacić od rocznego przychodu wg 3 progów. Wpływ na wysokość składki zdrowotnej będzie miało: wynagrodzenie lub faktura za wykonaną usługę bądź każda inna faktura dokumentująca przychód. 

Zakup lub sprzedaż sprzętu firmowego

Przedsiębiorca kupując środek trwały do swojej firmy ma prawo zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu, co powoduje, że nabycie nowego składnika majątku do firmy zmniejsza podstawę opodatkowania i jednocześnie podstawę, od której naliczana jest składka zdrowotna. Podatnicy rozliczający się skalą podatkową lub podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną od dochodu. Dla skali podatkowej jest to 9%, a dla podatku liniowego 4,9%. 

Jeżeli przedsiębiorca jest w I progu podatkowym, to kupując środek trwały do firmy zyskuje ok. 26% od wartości zakupu. W przypadku jego sprzedaży zwiększa się podstawa opodatkowania i podstawa wyliczenia składki zdrowotnej. Podsumowując, zakup składnika majątku obniża podatek, a jego sprzedaż podwyższa podatek, co pozwala zachować pewną równowagę. Stratę odnotują jedynie podatnicy rozliczający się ryczałtem. 

Sprzedaż składników majątku firmy

Zwykle sprzedaż składników majątku firmy następuje za mniejszą kwotę w stosunku do ceny zakupu. Jednak na przestrzeni lat podatnik zyskiwał na takiej sprzedaży. Mógł wrzucić w koszty większą kwotę, przez co płacił mniejszy podatek. W momencie sprzedaży przychód też był mniejszy w stosunku do ceny zakupu dzięki czemu podatnik płacił niższy podatek. Zgodnie z nowymi przepisami w niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą stracić, zwłaszcza jeżeli nabyli w poprzednich latach składnik majątku, który sprzedadzą po 1 stycznia 2022 roku. Podobnie, straci też przedsiębiorca, który sprzeda w 2022 roku środek trwały kupiony w 2021 roku, ponieważ będzie musiał najpierw dokonać odliczenia składki zdrowotnej, a następnie odprowadzić podatek należny, które pomniejszą zysk ze sprzedaży.

Zakup składnika majątku przez ryczałtowca

Jeżeli nabywcą składnika majątku jest przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem, to niestety, ale nie może on zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Dla podatnika oznacza to, że nie może zakupionych składników majątku odliczyć od opodatkowania. W tym przypadku podstawę będzie stanowił przychód pomniejszony o opłacone składki ubezpieczeniowe. Sprzedaż składników majątku spowoduje u niego podwyższenie przychodu stanowiącego podstawę składki zdrowotnej. Podsumowując, ryczałtowiec nie zyska na zakupie środka trwałego i jednocześnie straci na jego sprzedaży. 

Ryczałt, a składka zdrowotna

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo płacą składkę zdrowotną wg trzystopniowej skali liczonej od uzyskanego przychodu, które kształtują się następująco:
• do 60 000 zł – I próg 
• od 60 000 zł do 300 000 zł – II próg
• powyżej 300 000 zł – III próg.


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca będący na ryczałcie osiągnął przychód w wysokości 250 000 zł. Kilka lat temu kupił do firmy, samochód o wartości 290 000 zł. Zamierza sprzedać go w 2022 roku za kwotę w granicach od 55 000 zł do 70 000 zł. Tym samym przekroczy próg przychodowy 300 000 zł. W związku z tym będzie zobowiązany do zapłaty wyższej składki zdrowotnej za każdy miesiąc roku kalendarzowego. 

Osoba będąca na ryczałcie od sprzedaży składnika majątku musi zapłacić podatek, którego nie zaliczy do kosztów. W tym przypadku sprzedaż majątku firmy objęta jest podatkiem, a dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo, że osoba ta wejdzie w wyższy próg składki zdrowotnej. Sprzedaż majątku firmy osoby będącej na ryczałcie jest dla niej mało opłacalnym posunięciem.


Data publikacji: 2021-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU