Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać w systemie TAX FREE mogą już od 1 lipca 2021 roku rejestrować swoje firmy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Dodatkowo na przedsiębiorców czekają inne zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Z własnego elektronicznego systemu TAX FREE korzystają już inne kraje, jak przykładowo: Francja, Włochy, Austria, czy Estonia. rejestracja do PUESC

Czym jest TAX FREE? 

System TAX FREE umożliwia podróżnym zwrot podatku od towarów i usług. Dzięki usłudze turysta odwiedzający Polskę może uniknąć podwójnego opodatkowania przy zakupie towarów i przewiezienia ich do kraju swojego zamieszkania. Gdyby nie TAX FREE podróżni musieliby zapłacić podatek od zakupu w kraju nabycia, czyli w Polsce i dodatkowo w państwie, w którym mieszkają.

Na zwrot może liczyć podróżny, który:
 • kupił w Polsce produkty o wartości przewyższającej 200 zł
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej oraz dokument TAX FREE
 • wywiózł towar poza obszar UE w stanie nienaruszonym
 • uzyskał potwierdzenie od funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Nowy TAX FREE – najważniejsze informacje

Nowe zasady dotyczące TAX FREE zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Obecny system opiera się na obiegu dokumentów w wersji papierowej, które od nowego roku zostaną zastąpione dokumentami elektronicznymi. Sprzedawcy korzystający z systemu będą musieli obowiązkowo wystawiać dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej. System informatyczny TAX FREE dostępny będzie jako e-usługa na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z możliwości sprzedaży w procedurze TAX FREE powinien zarejestrować się na platformie. Za jej pośrednictwem będzie mógł także dokonać rejestracji dokumentów elektronicznych TAX FREE, dokonać ewidencji wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. 

Obecnie obowiązuje sposób potwierdzania wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium UE za pomocą pieczęci przystawianej na dokumencie papierowym, który zostanie zastąpiony elektronicznym dokumentem potwierdzającym wywóz.  
Możliwość rejestracji do systemu została uruchomiona na pół roku wcześniej przed planowanym wejściem w życie nowych zasad, tak aby sprzedawcy mogli kontynuować cały czas swoją działalność i jednocześnie mogli przygotować się do czekających ich zmian po 1 stycznia 2022 roku. 

TAX FREE w nowej formie

Nowe rozwiązania przyniosą wiele korzyści zarówno przedsiębiorcom jak i podróżnym. Od teraz wszystkie potrzebne informacje dostępne będą w jednym miejscu. 

W celu ułatwienia pracy przedsiębiorcom, Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła sprzedawcom System Teleinformatyczny TAX FREE służący do wystawiania i rejestrowania dokumentów elektronicznych TAX FREE oraz ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Usługa dostępna będzie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Rejestracja

W celu zarejestrowania się do systemu należy wejść na platformę PUESC. Po weryfikacji, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy jest w posiadaniu przynajmniej jednej kasy rejestrującej online, może dokonać rejestracji. Oba warunki muszą być koniecznie spełnione.

Rejestracja została podzielona na 4 etapy:
 • wskazanie miejsca lub miejsc, w których będzie prowadzona sprzedaż oraz zwrot podatku VAT zgodnie z procedurą TAX FREE. Sprzedawca będzie mógł wybrać miejsce z wyświetlonej listy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały zgłoszone do CEIDG lub KRS. Sprzedawca musi wybrać te, w których będzie realizował sprzedaż i zwrot podatku w systemie TAX FREE
 • przypisanie unikatowych numerów kas rejestrujących online do miejsca lub miejsc, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE
 • wskazanie osób upoważnionych, które w imieniu sprzedawcy (lub pracowników) będą wykonywać czynności w systemie, którym jednocześnie zostaną przypisane odpowiednie funkcje związane ze sprzedażą i zwrotem podatku. Sprzedawca może wybrać z dostępnych funkcjonalności wszystkie te, które będą wykonywane przez pracowników. Pracownik powinien być zarejestrowany na platformie PUESC i posiadać numer IDSISC
 • wskazanie podmiotu pośredniczącego w zwrocie podatku VAT podróżnym. Obowiązkiem sprzedawcy jest wskazanie podmiotu, z którym zawarł umowę o zwrot podatku. Powyższe nie dotyczy tych sprzedawców, którzy samodzielnie dokonują zwrotu. 

Korzyści dla przedsiębiorców

 • bezpieczeństwo transakcji
 • ułatwione rozliczenia z podróżnymi i z administracją skarbową
 • potwierdzenia wywozu towarów uzyskane bezpośrednio z urzędu
 • ułatwiony dostęp do danych o transakcjach realizowanych za pomocą systemu TAX FREE.

Korzyści dla podróżnych

 • krótszy czas obsługi
 • szybszy zwrot podatku VAT w przypadku transakcji bezgotówkowych
 • elektroniczny dostęp do własnych dokumentów TAX FREE.

Korzyści dla Krajowej Administracji Skarbowej

 • łatwiejsza i bardziej sprawna praca funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
 • wyeliminowanie pomyłek i nieścisłości
 • możliwość kontroli nieuczciwych przedsiębiorców (monitorowanie sprzedaży na podstawie ciągu zdarzeń widocznego w jednym systemie)
 • ograniczenie kolejek poprzez zwiększenie przepustowości na przejściach granicznych.

Zmiany w praktyce

Obecnie przedsiębiorca nie miał obowiązku dołączania do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy rejestrującej. W nowej formule przedsiębiorcy będą wystawiali dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej. Dodatkowo nadal będzie możliwa obsługa dokumentów w formie papierowej, ale w ograniczonym zakresie, np.: przy wywozie towarów przez podróżnych poza obszar UE przez inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej. Poprzez platformę PUESC będą przekazywali do Krajowej Administracji Skarbowej informacje i dokumenty. Sprzedawcy będą oznaczali punkty sprzedaży towarów dla podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania w UE, nowym znakiem graficznym. Logo otrzyma nowy kształt i kolor. 
Wchodzące w życie zmiany obejmą około 3 tysięcy przedsiębiorców, ale liczba ta może być wyższa, ponieważ do nowego systemu mogą przystąpić sprzedawcy, którzy do tej pory nie dokonywali sprzedaży w systemie TAX FREE. 

Po wprowadzeniu zmian jakość obsługi podróżnych w granicznych oddziałach celnych znacznie wzrośnie. Przede wszystkim skróci się czas oczekiwania. W takim punkcie podróżny będzie mógł przedstawić funkcjonariuszowi wydruk papierowy dokumentu lub zapis elektroniczny dostępny z urządzenia mobilnego. Wygenerowany dokument elektroniczny będzie można zidentyfikować na podstawie unikalnego numeru systemowego (UNS). Wywóz towaru zostanie potwierdzony przez urzędnika za pomocą elektronicznego potwierdzenia wywozu zapisanego w systemie TAX FREE. Potwierdzenie będzie dostępne u sprzedawcy lub u podmiotu pośredniczącego, co pozwoli zwrócić podróżnemu zapłacony wcześniej podatek VAT. 

Aplikacja mobilna m-TAXFREE

przeznaczona dla podróżnych, która ma umożliwić bieżące śledzenie statusu dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz. Podróżny, który będzie chciał skorzystać z aplikacji będzie musiał się do niej zalogować i dokonać uwierzytelnienia. Zależnie od posiadanych uprawnień będzie miał dostęp do danego dokumentu lub wszystkich dokumentów jakie zostały dla niego wystawione w danym okresie czasowym. 

Dodatkowe warunki, które będzie musiał spełnić sprzedawca

Nowe zasady jakie zaczną obowiązywać w systemie TAX FREE od stycznia 2022 roku wymagają, aby przedsiębiorca stosował kasę online. Obowiązek związany z rejestracją, założeniem konta na PUESC oraz stosowaniem kas online dotyczy przedsiębiorców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak i tych, którzy dopiero planują taką sprzedaż.  

Inne podmioty, które skorzystają na zmianach

Zmiany dotyczyć będą również podmiotów pośredniczących, które też będą musiały przy operacji zwrotu podatku podróżnym korzystać z platformy PUESC.


Data publikacji: 2021-07-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU