Przedsiębiorca czasami zmuszony jest do zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne. Zaprzestanie działalności i zamknięcie firmy wymaga od przedsiębiorcy dokonania kilku formalności. wykreslenie firmy CEIDG

Formularz CEIDG-1 – do czego służy?

Wniosek CEIDG-1 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  służy do załatwiania różnych spraw związanych z jednoosobową  działalnością gospodarczą. Przede wszystkim stosowany jest przy rejestracji i wyrejestrowaniu działalności. Służy również do zmiany innych danych, zawieszania lub wznawiania działalności. 
W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do podania daty ostatniego dnia jej wykonywania. Musi ona przypadać na tydzień poprzedzający składanie wniosku. Działalności nie można wykonywać po wskazanej dacie. 

Formularz CEIDG-1 można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub w formie elektronicznej. Po złożeniu wniosek zostaje sprawdzony i jeżeli jest wypełniony poprawnie, przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru. W systemie pojawia się informacja o wykreśleniu, a dane o likwidacji zostają przekazane do właściwych urzędów (do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 

Pozostałe obowiązki

Likwidując działalność przedsiębiorca powinien także wykreślić firmę z rejestru REGON składając formularz RG-OP. Dodatkowo podatnik VAT musi dokonać wyrejestrowania z bycia czynnym podatnikiem VAT na druku VAT-Z. Przy zatrudnianiu pracowników przedsiębiorca musi złożyć formularz ZUS-ZWUA (wyrejestrowanie pracowników). 

Wykreślenie z CEIDG – inne powody

Wykreślenie firmy z rejestru CEIDG może nastąpić również w innych sytuacjach, jak np.: w przypadku orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej, czy utracie uprawnień do wykonywania działalności. Do wykreślenia może dojść też w przypadku stałego zaprzestania wykonywania działalności lub w przypadku kiedy działalność została zawieszona, a przedsiębiorca nie złożył wniosku o jej wznowienie w terminie 24 miesięcy.


Data publikacji: 2021-01-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU