1 stycznia 2022 roku wprowadzono nowe przepisy, zgodnie z którymi wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotnej jest wyznaczany na podstawie rodzaju prowadzonej pozarolniczej działalności płatnika składek (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DZ.U. z 2022 r. poz.1009, z późn. zm.). Drugim czynnikiem warunkującym podstawę wymiaru składki jest forma opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). jak zlozyc roczne rozliczenie skladki zdrowotnej w zus
W 2023 roku każdy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność i regulujący składki na własne ubezpieczenie musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ma na celu wyznaczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za konkretny rok na podstawie przychodów/dochodów, które zostały w nim wygenerowane. W 2023 roku rozliczysz składkę na ubezpieczenie społeczne za 2022 rok. To pierwszy rok składania takiej deklaracji, dlatego trzeba zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.

Kto musi dostarczyć roczne rozliczenie?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej to obowiązek każdego, kto regulował w 2022 roku składki z zastosowaniem jednej z podanych form opodatkowania:
 • zasady ogólne – podatek według skali,
 • zasady ogólne – podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W jakiej formie przekazuje się roczne rozliczenie i w jakim terminie trzeba tego dokonać?

Rozliczenie roczne trzeba dostarczyć w dokumencie za kwiecień 2023 roku:
 • w ZUS DRA (blok XII), gdy prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo,
 • w ZUS RCA (blok III.F), gdy regulujesz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Musisz pamiętać, aby nie przeoczyć terminu składania deklaracji za składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 roku, który mija 22 maja 2023 roku.

Zwróć też uwagę, że nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA zostaną wprowadzone w życie 1 maja 2023 roku, czyli zaczynają obowiązywać dla dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

Zgodnie z wymogami ustawodawcy zmiany zostaną wprowadzone również w programach Płatnik i ePłatnik, co umożliwi kontynuowanie rozliczania z ZUS  formie elektronicznej, bez konieczności udawania się do urzędu. W programie skorzystasz także z funkcji do rozliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Roczne rozliczenie – jakie zawiera informacje?

W rozliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne możesz dowiedzieć się o:
 • uregulowaniu kwoty wyższej niż wyznaczona, wtedy przysługuje Ci zwrot – wyjątkiem od tej sytuacji są zaległości w regulowaniu składek albo nienależnie uzyskane świadczenie z ubezpieczenia społecznego - wtedy nadpłata służy do ich pokrycia,
 • opłaceniu składek niższych niż wyznaczono – w takim przypadku niezbędna jest dopłata, którą masz obowiązek opłacić razem ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli najpóźniej do 22 maja 2023.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Aby dostarczyć wniosek o zwrot nadpłaty, zaloguj się na imiennym profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych, czyli PUE ZUS. Następnie zweryfikuj informacje wprowadzone do wniosku, a później prześlij go do ZUS-u do 1 czerwca 2023 roku.

Nadpłata znajdzie się na Twoim rachunku bankowym, przypisanym do konta płatnika składek. Płatność będzie uregulowana do 1 sierpnia.

Na stronie internetowej ZUS-u możesz skorzystać z kalkulatora ułatwiającego obliczenie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta opcja będzie przydatna, jeżeli zdecydujesz się złożyć dokumenty w tradycyjnej, papierowej formie.

Każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku wymaga dostarczenia do ZUS-u dokumentów rozliczeniowych z obliczoną składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne na 2022 rok złożysz:
 • maksymalnie do dnia, kiedy dostarczysz wniosek o zwrot nadpłaty,
 • do 30 czerwca 2023 roku – pod warunkiem że nie dostarczasz wniosku o zwrot nadpłaty.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Jeżeli jakakolwiek pozycja czy kwestia jest niezrozumiała, skorzystaj z pomocy dostępnej w następujących formach:
 • e-wizyta w ZUS,
 • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,
 • Wsparcie ze strony doradcy płatnika – dostępny w każdej placówce ZUS.


Data publikacji: 2023-04-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU