Początkowo, nowy plik JPK miał być przekazywany od 1 stycznia 2020 roku, ale zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany do pliku JPK znalazł się zapis o okresie przejściowym. Zgodnie z nim nowe przepisy mają zastosowanie od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia podatnicy będą musieli stosować nową formę prowadzenia ewidencji VAT połączonej z deklaracjami VAT 7 i VAT 7K. Nowy JPK VAT będzie dostępny w dwóch wariantach: JPK_V7M (podatnicy rozliczający się miesięcznie) i JPK_V7K (podatnicy rozliczający się kwartalnie). Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane 18 października 2019 r. JPK_V7M JPK_V7K

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek wysłania nowego pliku JPK VAT?

Podatnicy VAT:
1. od 1 kwietnia 2020 r. – duzi przedsiębiorcy, a pozostali dobrowolnie
2. od 1 lipca 2020 r. – pozostali podatnicy (średnie i małe przedsiębiorstwa, mikroprzedsiebiorcy)
mają obowiązek złożenia nowego JPK VAT składającego się z dwóch części: deklaracji i ewidencji. 
Nowa konstrukcja JPK VAT to wynik przeprowadzonych z przedsiębiorcami konsultacji podatkowych w celu lepszego przystosowania pliku do ich potrzeb. Od teraz rozliczenie z urzędem skarbowym ma być prostsze. Deklaracje VAT 7 i VAT 7K będą przesyłane w jednym dokumencie elektronicznym razem z informacją o ewidencji. Oznacza to, że zostaje zniesiony obowiązek wysyłania informacji w dwóch różnych plikach (deklaracja i ewidencja VAT). 
Elementy nowego JPK VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2019 r., poz. 1988. Na tej podstawie został opracowany wzór schemy JPK VAT: JPK_V7M oraz JPK_V7K, który jest dostępny na stronie Portalu Podatkowego. 

UWAGA:
Mikroprzedsiebiorcy oraz średnie i małe firmy, które wyślą w okresie od 1 kwietnia 2020 r. nowy plik JPK VAT nie będą miały możliwości powrotu do rozliczania na starych zasadach. 
Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT 7 i VAT 7K. Dostępne będą jedynie pliki JPK_V7M i JPK_V7K.

Kto nie będzie składał JPK VAT?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z skróconej deklaracji VAT w zakresie usług dotyczących taksówek osobowych, które są objęte ryczałtem (VAT 12) oraz pozostali, którzy składają deklaracje podatkowe takie, jak np.: VAT 8, VAT 9M, VAT 10 lub VAT 14. Do powyższych będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Jakie informacje będzie zawierał JPK VAT?

1. zestaw informacji o sprzedaży i zakupach za dany okres wynikający z ewidencji VAT
2. pozycje z dotychczasowych deklaracji VAT 7 i VAT 7K
3. dodatkowe dane za pomocą, których będzie możliwa analiza poprawności rozliczenia.
 

Jak wysłać JPK VAT?

Od 1 kwietnia 2020 r. lub 1 lipca 2020 r. przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie wyśle tylko 1 plik w wersji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dokument będzie mógł podpisać na 3 sposoby:

1. podpisem kwalifikowanym
2. profilem zaufanym
3. danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego dokumentu będzie mógł pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). 
Z kolei podatnicy rozliczający się kwartalnie wypełnią jedynie część ewidencyjną za okres pierwszych dwóch miesięcy danego kwartału. Po jego zakończeniu podadzą dane za trzeci miesiąc i wypełnią część deklaracyjną za cały kwartał. Przykładowo, będą zobowiązani do wysyłki części ewidencyjnej za styczeń do 25 lutego, za luty do 25 marca, a w terminie do 25 kwietnia będą musieli wysłać część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za 3 miesiące (styczeń, luty, marzec) itd.

Korzyści wynikające z JPK VAT

1. tylko 1 plik zamiast dwóch bez potrzeby składania dwóch podpisów autoryzujących i wykonywania dwóch wysyłek
2. prostsze rozliczenia z urzędem skarbowym 
3. mniejsze obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT
4. mniejsza liczba dokumentów przetwarzanych przez Krajową Administrację Skarbową
5. mniejsza liczba kontroli podatkowych i postępowań
6. krótszy czas wykonywania czynności kontrolnych
7. automatyczne weryfikowanie rozliczeń VAT pod kątem prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego bez konieczności angażowania podatnika.


Data publikacji: 2019-12-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU