Czasami przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Czy taka transakcja wymaga rejestracji do VAT UE? zakup towarow z ue przez nievatowca

Zwolnienie z VAT

Są dwa rodzaje zwolnień: przedmiotowe i podmiotowe. Najczęściej występującym jest zwolnienie podmiotowe ze względu na nieprzekroczenie rocznego obrotu w wysokości 200 000 zł. Jest to zgodne z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jednak w niektórych przypadkach wskazanych w katalogu uregulowanym, zwolnienie nie przysługuje. Chodzi między innymi o przedsiębiorców dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych, nowych środków transportu, świadczących usługi prawnicze. Przedsiębiorcy wykonujący taki typ czynności muszą obowiązkowo zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT i nie ma tu znaczenia wysokość uzyskanych przez nich obrotów. 

Zakup towarów w UE przez nievatowca – konsekwencje

Jeżeli przedsiębiorca niebędący czynnym podatnikiem VAT nie przekroczy w całości w danym roku podatkowym wartości 50 000 zł przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, to nie musi wykazywać WNT nabywając towar z innego kraju UE. Przepisy mówią, że taki nabywca może wykazać daną transakcję jako WNT, ale może też dobrowolnie zgłosić chęć jej wykazania jako WNT. 

Jeżeli podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wykazania transakcji WNT lub zrobi to dobrowolnie, to musi opłacić podatek VAT z niej wynikający zgodnie z krajową stawką VAT. Opłacony podatek będzie stanowił dla przedsiębiorcy koszt firmowy. 

Zakupy towarów w UE przez nievatowca – rejestracja do VAT UE 

W przypadku kiedy nabywca niebędący czynnym podatnikiem VAT nie przekroczy limitu 50 000 zł, to nie musi rejestrować transakcji wewnątrzwspólnotowych. W takiej sytuacji przejmuje on na siebie stawkę opodatkowania stosowaną w kraju kontrahenta, właściwą dla danego towaru. 

Jeżeli przedsiębiorca nievatowiec podejmie decyzję o wykazaniu WNT lub przekroczy przewidziany limit 50 000 zł, to powinien przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zarejestrować się do VAT UE lub musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze takiego rozliczania lub powinien podać numer VAT UE sprzedawcy, zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o VAT

Do rejestracji do VAT służy formularz VAT-R. Należy w części C3 wypełnić pole 60. Podatnik otrzymuje nr NIP z dodatkowym kodem kraju. W przypadku Polski jest to PL. Od tej pory w transakcjach wewnątrzwspólnotowych będzie posługiwał się nadanym numerem NIP. Przedsiębiorca, który rejestruje się do VAT UE nie traci prawa do zwolnienia z podatku VAT w kraju.

Podsumowanie

Podatnik korzystający z rozliczania na zasadach WNT ma obowiązek opodatkować nabycie towarów stawką obowiązującą w jego kraju.
Przedsiębiorca, który w kraju zwolniony jest z VAT i planuje zakupić towar od podatnika z UE, to musi wykazać WNT jeżeli:
  • przekroczy limit transakcji w wysokości 50 000 zł
  • nie przekroczy limitu, ale posłuży się numerem NIP UE z prefiksem (na fakturze nie jest wykazany podatek VAT).


Data publikacji: 2021-11-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Mateusz
21 Wrzesień 2022

Dzień dobry, jest rolnikiem ryczałtowym i kupuje sadzonki drzewek owocowych w Belgii. Poszukuję odpowiedzi na pytanie jaki podatek vat muszę zapłacić?
Drzewka będą mnie kosztowały około 5 tys Euro