Księgowość wspólnie z innymi działami tworzy rachunkowość. Dokumenty i zdarzenia gospodarcze wyznaczają wartości majątku konkretnego podmiotu, stąd konieczna jest ich rejestracja i to właśnie księgowość firmy. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorca może prowadzić księgowość uproszczoną, do której zalicza się podatkową księgę przychodów i rozchodów albo ryczałt, a także księgowość pełną, czyli księgi rachunkowe. obowiazki ksiegowej
Prowadzenie księgowości to poważne i bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także bezustannego podnoszenia kwalifikacji i zapoznawania się z nowelizacjami przepisów. Jakie są obowiązki księgowej i jakie wykonuje zadania w firmie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się poniżej.

Podstawowe obowiązki księgowej

Pracownicy działu księgowego zajmują się rachunkowością, która jest zaliczana do usług administracyjnych. Zatrudnione osoby księgują faktury dokumentujące sprzedaż towarów albo usług, rozliczają składki oraz świadczenia, a także przygotowują i wysyłają deklaracje do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zadań wykonywanych przez księgowych wymienia się sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz finansowych, które umożliwiają kontrolowanie sytuacji, jaka panuje w firmie i ułatwiają podejmowanie decyzji.

Nie należy mylić pracy kadrowej i księgowej, mimo iż część zadań powiela się, a nawet jest taka sama. Wśród obowiązków księgowej można wymienić przygotowanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników do ZUS, czy wyrejestrowywanie osób, które zakończyły stosunek pracy z firmą.

Dzięki rozwojowi technologii i wykorzystywaniu do pracy zaawansowanych programów do fakturowania praca księgowej i kadrowej jest nie tylko sprawniejsze i bardziej efektywna, ale również wolna od błędów.

Co zrobić, żeby zostać księgową?

 Zostanie księgową, wymaga uzyskania kwalifikacji. Kandydat do pracy w dziale księgowym może ukończyć studia licencjacie albo magisterskie. Dla chętnych dostępne są studia podyplomowe, różnorodne kursy oraz szkolenia online pozwalające uzyskać dodatkową wiedzę z zakresu księgowości. Kiedy kandydat do pracy na stanowisku księgowej podejmuje studia i jednocześnie bierze udział w kursach i szkoleniach, przedsiębiorca ma pewność, że zatrudniona osoba jest bardzo zaangażowana i pragnie świadczyć jak najlepsze usługi.

Rozpoczęcie przygotowania do pracy w zawodzie można zacząć już w szkole średniej. Wystarczy wybrać odpowiedni profil – dostępne są kierunki ekonomiczne, bankowe i administracyjne. Kolejnym krokiem jest podjęcie studiów na uczelni państwowej albo prywatnej.

Osoba decydująca się na pracę w księgowości może wybrać studia na kierunku:
 • finanse i rachunkowość,
 • ekonomia,
 • zarządzanie,
 • prawo,
 • administracja

Korzystając z przepisów prawa, dowiadujemy się, że osoby, które uzyskały wykształcenie średnie, mają obowiązek uzyskać dwuletnią praktykę w zawodzie. Wymagany jest także pozytywny wynik w trakcie egzaminu Ministra Finansów.

Z kolei po zakończeniu studiów wyższych (również podyplomowych) o kierunku specjalizacyjnym wymagane jest wykonanie trzyletniej praktyki. Jednak egzamin Ministra Finansów nie jest dla nich obowiązkowy.

Praca w księgowości a odpowiedzialność

Praca na stanowisku księgowej to ogromna odpowiedzialność. Jeden błąd może kosztować firmę nie tylko karne sankcje, ale również inne problemy. Księgowi podlegają odpowiedzialności społecznej i dodatkowo wymaga się od nich przestrzegania wyznaczonych przepisami zasad etycznych. W trakcie wykonywania pracy muszą mieć świadomość odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. W trakcie uzupełniania ksiąg rachunkowych księgowi przestrzegają ustawy i korzystają z dowodów księgowych.

Każda księga rachunkowa musi być prowadzona rzetelnie i bezbłędnie, wymaga się również bieżącego sprawdzania wszystkich pozycji. Księgi stanowią podstawę do przygotowania sprawozdań finansowych, deklaracji, zeznań podatkowych, a nawet deklaracji ubezpieczeniowych.

Każdy księgowy ma inną odpowiedzialność uwarunkowaną zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku. Kluczowe znaczenie odgrywa również branża, w której pracuje, wielkość reprezentowanego podmiotu, jego struktury organizacyjne i stosowane procedury.

Ustawodawca nie przygotował oddzielnej ustawy opisującej kwestie związane z odpowiedzialnością księgowego, stąd normy można znaleźć w wybranych aktach prawnych, a dokładnie:
 • ustawie o rachunkowości,
 • ordynacji podatkowej,
 • Kodeksie karnym skarbowym,
 • ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawie regulującej powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
 • Kodeksie pracy,
 • Kodeksie karnym.
Trzeba podkreślić, że odpowiedzialność za rachunkowość w firmie ciąży przede wszystkim na kierownictwie jednostki, a nie księgowych. Doświadczenie pokazuje, że księgowi w biurze rachunkowym czy zatrudniani w przedsiębiorstwie z reguły nie ponoszą odpowiedzialności karnej. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest działanie na szkodę zleceniodawcy albo pracodawcy.

Jakie cechy są mile widziane u księgowej?

Bycie księgowym to bardzo odpowiedzialna praca, stąd wymaga się od niego pewnych cech mających wpływ na sposób wykonywania powierzonych obowiązków. Mile widziana jest sumienność i komunikatywność, ale także zaufanie. Profesjonalizm i uczciwość to kolejne pożądane cechy.

Od księgowych wymaga się bezustannego kontrolowania przepisów – tylko w taki sposób zatrudniona osoba zna aktualne stawki podatku, zakres podatku i wie, jak kształtuje się płaca minimalna oraz inne kwestie wymagane w firmie.

Każdy dokument w przedsiębiorstwie jest ważny i każdy z nich przechodzi przez ręce księgowego. Wystawiane dokumenty muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami, a analiza i interpretacja danych wrażliwych wykonywana starannie. Dobrze, jeżeli zatrudniona osoba jest dokładna, poukładana i systematyczna.

Zwracanie uwagi na szczegóły jest bardzo ważna, tak samo, jak konstruktywne myślenie, gdyż tylko w taki sposób można wychwycić ewentualne błędy. Praca księgowej ma ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego pozycję na rynku.


Data publikacji: 2022-11-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU