Zawód księgowego jest jednym z najstarszych zawodów na świecie. Jest zawodem przyszłościowym. Wiele osób chce związać swoją przyszłość z księgowością, dlatego kursy księgowości, czy szkolenia rachunkowe cały czas cieszą się sporą popularnością. jak zostac ksiegowym

Czy warto wybrać zawód księgowego?

Dzisiaj praca księgowego nie jest już tak monotonna jak kilka lat temu. Nie polega tylko na liczeniu. Współczesny księgowy musi potrafić obsługiwać nowoczesne programy księgowo-finansowe i musi dobrze orientować się w aktualnych przepisach prawa podatkowego. Praca księgowego może okazać się ciekawa i dodatkowo dobrze płatna. 

Wymagania, czyli kto może zostać księgowym?

Dzisiaj zostać księgowym to nic trudnego. Od 10 sierpnia 2014 roku, usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych może zająć się osoba, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc musi to być osoba pełnoletnia
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w ustawie, głównie związane z wykonywaniem zawodu księgowego i zaufaniem do niego, jak np.: przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi, czy papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe
 • posiada ubezpieczenie OC.
Dzięki zmianom w prawie i deregulacji zawodu nawet osoba, która ukończyła jedynie kurs księgowości online może otworzyć własne biuro rachunkowe

W zasadzie księgowy powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i dodatkowo cały czas powinien się dokształcać. Dobrze jeżeli kandydat na księgowego ukończy studia wyższe ekonomiczne na kierunku rachunkowym lub finansowym. Księgowymi mogą zostać również absolwenci innych studiów, którzy zdecydują się na studia podyplomowe w tym zakresie lub kursy zawodowe organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Bardzo ważna jest też odbyta praktyka w jednym z biur rachunkowych. 
Wielu klientów zwraca uwagę na to, aby księgowy posiadał certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów.

Cechy dobrego księgowego

 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność kojarzenia faktów
 • chęć ciągłego doszkalania się i poszerzania wiedzy księgowej
 • śledzenie na bieżąco zmian w prawie podatkowym.
W ostatnich latach, nawet kilka razy w roku pojawiają się nowe przepisy lub zmiany w regulacjach podatkowych. Trzeba być z nimi na bieżąco, brać udział w szkoleniach, czy czytać prasę specjalistyczną. Do tego dochodzi znajomość nowoczesnych technologii, jak np.:  umiejętność poruszania się w programach księgowych i do faktur ,aplikacjach do skanowania, w strukturach JPK, czy posiadanie podpisu elektronicznego, nie mówiąc o bardzo dobrej znajomości Excela. 

Praca z terminami i pod presją czasu

Księgowość to w dużej mierze terminy, o których należy pamiętać, aby móc wywiązać się z obowiązków. Każdego miesiąca lub kwartału (w zależności od wybranego przez podatnika sposobu rozliczania podatków) należy sporządzić i wysłać do urzędów określone deklaracje. Do tego dochodzą stałe obowiązki roczne, a także takie, które pojawiają się wraz z wprowadzeniem w życie nowych przepisów. Umiejętność analitycznego myślenia zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Dzięki temu można uniknąć późniejszych korekt związanych z nieprawidłowym ujęciem danych. 

Nowoczesne technologie w księgowości

Coraz więcej zadań i czynności wykonują komputery, co znacznie ułatwia pracę księgowego. Nie trzeba już ręcznie wprowadzać danych. Faktury mogą być skanowane, a dane w nich zawarte automatycznie wczytywane do systemu finansowo-księgowego. Księgowy musi jedynie sprawdzić poprawność wykonanych przez system czynności i dokonać oznaczenia odpowiednimi kodami podatkowymi daną transakcję. Księgowania w systemie odbywają się na podstawie automatycznych schematów księgowych przewidzianych dla standardowych transakcji. Księgowy powinien wiedzieć jak działa dany system i powinien potrafić go obsłużyć.

Kariera w księgowości

Zwykle pracę w księgowości rozpoczyna się od pracy na stanowisku młodszego księgowego, którego zadaniem jest wykonywanie prostych czynności, takich jak: bieżąca weryfikacja i księgowanie faktur lub wyciągów bankowych, uzgadnianie sald, pomoc w przygotowywaniu raportów na potrzeby zarządu, pomoc w sporządzaniu bilansu i rachunku wyników na koniec miesiąca. 

Dopiero po kilku latach pracownik może awansować na stanowisko samodzielnego księgowego. Do jego obowiązków należy między innymi: dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji księgowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne, a także dla podmiotów zewnętrznych. Samodzielny księgowy współpracuje z różnymi urzędami, jak: Urząd Skarbowy, ZUS, GUS i NBP. Do jego innych zadań należy: potwierdzanie sald z kontrahentami i przygotowywanie przelewów bankowych. 

Ze stanowiska samodzielnego księgowego łatwo jest awansować na głównego księgowego. Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie, który:
 • ponosi odpowiedzialność za pracę całego zespołu księgowego
 • prowadzi rachunkowość przedsiębiorstwa
 • dysponuje pieniędzmi firmy
 • przygotowuje sprawozdania ze wszystkich operacji finansowych mających miejsce w przedsiębiorstwie.
Główny księgowy musi bardzo dobrze znać polskie prawo podatkowe oraz zasady rachunkowości zarządczej i posiadać wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości. 
W księgowości najwyższą funkcję pełni Dyrektor Finansowy. Osoba zasiadająca na tym stanowisku jest odpowiedzialna za całościowe zarządzanie pieniędzmi w firmie. Dyrektor Finansowy musi posiadać nie tylko spore doświadczenie w księgowości, ale również musi mieć zdane egzaminy w zakresie polskich  lub międzynarodowych kwalifikacji zawodowych, jak: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) lub certyfikat biegłego rewidenta. 

Praca w księgowości – oferty pracy

Każda osoba, która chce pracować w księgowości nie będzie miała problemu ze znalezieniem zajęcia dla siebie. W tym zawodzie poszukiwani są zarówno praktykanci, stażyści jak i księgowi z dużym doświadczeniem, a także biegli rewidenci. Jednak najczęściej są to pracownicy z ukończonymi studiami wyższymi i rocznym doświadczeniem w zawodzie. Dobrze jeżeli kandydat na księgowego będzie mógł pochwalić się znajomością języków obcych, głównie angielskiego, ponieważ klientami dużej części biur rachunkowych są spółki z kapitałem zagranicznym. 

Księgowy może pracować:
 • w biurze rachunkowym
 • w księgowości dużej firmy
 • założyć własne biuro rachunkowe
 • zostać doradcą podatkowym i pracować w spółce z innymi doradcami lub samodzielnie we własnej kancelarii podatkowej.

Zarobki

Księgowy może liczyć na spore zarobki. Ich wysokość kształtuje się w zależności od wykształcenia, stażu pracy, wielkości zatrudniającej firmy oraz województwa. Przeciętne wynagrodzenie księgowego może wynieść 5 000 zł brutto. Samodzielny księgowy może zarobić od 4 080 zł do 6 250 zł. Najgorzej wynagradzani księgowi otrzymują pensję poniżej 4 000 zł brutto. Najwyższe zarobki dotyczą dyrektorów finansowych. Mogą oni pobierać nawet 20 000 zł brutto miesięcznie. 

Czy praca księgowego może być ciekawa?

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na pewno w dzisiejszych czasach jest to zajęcie bardziej atrakcyjne niż kilkanaście lat temu kiedy nie było komputerów, a księgowy wykonywał wyliczenia za pomocą prostych narzędzi jakimi były liczydła. Dzisiaj księgowi spotykają się z wieloma klientami. Ich przekrój jest bardzo różnorodny. Każdy klient to inny profil działalności, różne transakcje.


Data publikacji: 2021-07-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Della
17 Grudzień 2022

Jak prowadzi się własną działalność i w niej samemu własną księgowość, to mogę zapewnić, że nudy nie ma. :) Robiłam staż w księgowości małej firmy i miałam tam zdecydowanie mniej zadań niż teraz, więc pewnie zależy, jaki pracodawca się trafi. Zaczęłam od kurs online samodzielnego księgowego w Krajowej Izbie Księgowych, spodobało mi się i zrobiłam jeszcze szkolenie fakturzystki. Na pewno więcej zarobią osoby, które stale się dokształcają i znają języki obce. Jak ktoś jest zawzięty tak to w tej branży daleko zajdzie.