Największym wyzwaniem dla początkującego przedsiębiorcy wydaje się być prowadzenie księgowości. Często z powodu zmniejszenia kosztów decydują się oni na samodzielne prowadzenie rachunków. Obecnie nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. W Internecie dostępne są programy online, dzięki którym prowadzenie księgowości nie jest takie trudne. Wystarczy wybrać odpowiedni. Poniżej kilka wskazówek jak prawidłowo prowadzić samodzielnie księgowość. ksiegowosc online

Zgłoszenie do CEIDG i Urzędu Skarbowego

Po podjęciu decyzji o samodzielnym prowadzeniu księgowości należy dokonać zgłoszenia do CEIDG na formularzu CEIDG-1 w terminie 7 dni od wystąpienia zmian. W rubryce, w której wskazuje się podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rozliczeń należy wpisać nazwę swojej firmy lub pozostawić puste pole.

Ważna jest też rejestracja w US jako czynny podatnik VAT lub podjęcie odpowiednich działań, jeżeli przedsiębiorca może być objęty zwolnieniem z VAT.

Założenie Książki Przychodów i Rozchodów

Wszystkie rozliczenia jakie mają miejsce w firmie obowiązkowo muszą być zaewidencjonowane. Zapisuje się je w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR) jako operacje księgowe. Stanowią podstawę do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma cały szereg obowiązków. W związku z wykonywaną pracą w każdym miesiącu wykonuje między innymi takie czynności, jak: 
  • opłaca i wystawia faktury
  • odprowadza zaliczki na podatek dochodowy w terminie określonym ustawą
  • składa deklarację VAT (od 1 listopada plik JPK_V7)
  • płaci składki do ZUS
  • płaci podatek VAT (o ile wystąpi) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie określonym ustawą.

Księgowość elektroniczna

Przedsiębiorca, który podjął decyzję o samodzielnym rozliczaniu rachunków firmowych, może wybrać księgowość online niezwykle pomocną w tym zadaniu. Dzięki księgowości online podatnik działa zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dodatkowo oszczędza czas i może obniżyć koszty w porównaniu, gdyby powierzył rachunki swojej firmy biuru rachunkowemu.

Miesięczne opłaty za księgowość online nie są wysokie. Jedyne co jest potrzebne to urządzenie stacjonarne lub mobilne z dostępem do Internetu. Obecnie dostępne programy do prowadzenia księgowości online posiadają wiele przydatnych funkcji. Dzięki nim przedsiębiorca może nie tylko wprowadzać na bieżąco faktury kosztowe i przychodowe, ale może też generować inne dokumenty, liczyć kilometrówkę, koszty amortyzacji pojazdów, itp.


Data publikacji: 2020-10-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU