Przedsiębiorcy dokonujący eksportu towarów muszą pamiętać o obowiązujących terminach, o obowiązku podatkowym oraz innych przepisach dotyczących transakcji zagranicznych związanych z eksportem. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT, czyli tzw. pakiet SLIM VAT. Zmieniły się między innymi zasady rozliczania VAT od faktur zaliczkowych przy eksporcie towarów. faktura zaliczkowa eksport towaru

Eksport towarów – rozliczenie zaliczki do końca 2020 roku

Przedsiębiorca, który rozlicza eksport towarów ma prawo zastosować zerową stawkę podatku VAT o ile spełni warunki wymagane ustawą. Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje także w momencie otrzymania zaliczki. Do końca 2020 roku istniała możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% jeżeli towar został wywieziony w okresie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym sprzedawca otrzymał zapłatę za towar. Dodatkowym wymogiem było posiadanie przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. 

Eksport towarów – zmiany od 2021 roku

Najbardziej istotną zmianą w pakiecie dotyczącym podatku VAT jest wydłużenie terminu na wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej z 2 miesięcy do 6. Bez zmian pozostaje konieczność posiadania odpowiednich dokumentów celnych będących potwierdzeniem wywozu towarów. W przypadku przekroczenia półrocznego terminu przedsiębiorca ma obowiązek opodatkowania zaliczki stawką krajową VAT w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego, czyli w dacie otrzymania zaliczki. Wywóz towarów po tym okresie jest podstawą do dokonania korekty w rozliczeniu za okres otrzymania przez przedsiębiorcę dokumentów celnych. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca w styczniu 2021 roku otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów do Japonii. Do wywozu towarów doszło w lipcu 2021 roku. W tym samym miesiącu przedsiębiorca otrzymał elektroniczny dokument wywozu z urzędu celnego IE-599. Podatnik ma prawo zastosować zerową stawkę podatku VAT do zaliczki otrzymanej w styczniu 2021 roku. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca w lutym 2021 roku otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów do USA. Jednak do końca sierpnia 2021 roku nie doszło do eksportu towarów. Miał on miejsce  dopiero w październiku 2021 roku. W tym samym miesiącu podatnik otrzymał z urzędu celnego dokument wywozowy. W związku z tą sytuacją przedsiębiorca powinien opodatkować zaliczkę stawką krajową w miesiącu lutym 2021 roku, ponieważ w tym czasie powstał obowiązek podatkowy w VAT. W dalszej kolejności powinien w październiku 2021 roku dokonać korekty podatku VAT należnego od sprzedaży opodatkowanej stawką krajową na stawkę 0%.


Data publikacji: 2021-03-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
aga
08 Lipiec 2021

Co jeśli UK nie uznaje faktur zaliczkowych? Absolutnie ich nie chcą i nie rozumieją? Płacą zaliczki 3-5 miesięcy przed dostawą, ale faktury chcą dopiero w dniu dostaw?

Agnieszka
05 Lipiec 2021

Czy do otrzymanej zaliczki w czerwcu 2021 należy wystawić fakturę zaliczkową w czerwcu 2021 na dostawę eksportową towarów, która ma być dokonana w lipcu 2021, a potem w momencie dokonania dostawy wystawiamy fakturę rozliczeniową do zaliczki ?