Podstawowym dokumentem przy eksporcie towarów jest zgłoszenie celne wywozowe. Jak należy prawidłowo rozliczyć zaliczkę na eksport towarów? zaliczka na eksport towarow

Czym jest eksport towarów? 

Przez eksport należy rozumieć wywóz towarów wyprodukowanych w kraju, poza jego granicę.

Eksportem towarów jest więc dostawa towarów wysyłanych i transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:
  • dostawcę lub na jego rzecz
  • nabywcę, którego siedziba znajduje się poza terytorium kraju lub na jego rzecz z wyłączeniem towarów wywożonych przez tego nabywcę w celu wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych, a także turystycznych statków powietrznych bądź innych środków transportu, które służą do celów prywatnych.
Eksport towarów może być realizowany w skali mikro lub w skali makro. Dodatkowo musi spełniać określone warunki. Wysokość eksportu ma wpływ na stan gospodarki kraju i na jego bilans płatniczy. 

Eksport towarów – powstanie obowiązku podatkowego

W przypadku eksportu towarów, obowiązek podatkowy powstaje w momencie:
  • dokonania dostawy towarów
  • otrzymania zaliczki.
W obu przypadkach przedsiębiorca ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0% jeżeli spełni określone warunki przewidziane ustawą. 

Eksport towarów, a zaliczka

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma zaliczkę na poczet przyszłych dostaw, to obowiązkowo powinien wykazać ją w pliku JPK_V7. W przypadku zaliczki zastosowanie ma także preferencyjna stawka podatku VAT – 0%, po spełnieniu określonych warunków.

Eksport towarów – zaliczka, a stawka 0%

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się zasady dotyczące rozliczania zaliczek od eksportu towarów. Przedsiębiorca w okresie 6 miesięcy powinien dokonać wywozu towarów, na które otrzymał zaliczkę od nabywcy z kraju trzeciego. Termin liczy się od końca miesiąca, w którym sprzedawca otrzymał zapłatę. Jeżeli towary zostaną wywiezione po upływie 6 miesięcy, to przedsiębiorca będzie musiał zastosować krajową stawkę podatku VAT. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca otrzymał w lipcu 2021 roku zaliczkę na poczet przyszłej dostawy eksportowej. Obowiązek podatkowy powstał w lipcu 2021 roku. W składanym pliku JPK_V7 za miesiąc lipiec, przedsiębiorca wykazał eksport towarów ze stawką 0%. Sprzedawca ma 6 miesięcy na wywóz towarów, aby móc skorzystać przy eksporcie ze stawki preferencyjnej 0%. Termin upłynie z końcem stycznia 2022 roku. Jeżeli do wywozu towarów dojdzie po styczniu 2022 roku, to przedsiębiorca będzie musiał wykazać dostawę towarów w eksporcie ze stawką krajową w lipcu 2021 roku i sporządzić korektę pliku JPK_V7 za miesiąc lipiec 2021. 

Wywóz towarów po 6 miesiącach – czy można zastosować stawkę 0%?

Stawkę preferencyjną 0% można zastosować również po upływie pół roku, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, sprzedawca musi uzasadnić późniejszy wywóz za pomocą „specyfikacji realizacji dostaw”, która musi zostać potwierdzona warunkami dostawy, w których został określony termin wywozu towarów. Kwestia ta została dokładnie wyjaśniona przez Ministerstwo Finansów w wydanych objaśnieniach podatkowych SLIM VAT.


Data publikacji: 2021-10-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU