Pierwszym krajem, który zrezygnował z członkostwa w Unii Europejskiej jest Wielka Brytania. Wyjście z Unii oznacza dla państw członkowskich nowe obowiązki. eksport towarow Wielka Brytania 2021

Dostawa towarów w Unii Europejskiej

Ustawa o podatku VAT zawiera zagadnienia związane z dokonywaniem transakcji w samej Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem. Sposób rozliczania uzależniony jest od tego czy dostawa dokonywana jest na rzecz przedsiębiorcy, czy na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku VAT. 

W przypadku przedsiębiorców wewnątrzwspólnotowe transakcje gospodarcze (B2B) określa się jako Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów (WDT) oraz Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT). 
Z kolei transakcje zawierane pomiędzy przedsiębiorcą, a osobą niebędącą podatnikiem (B2C) określa się jako Sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju oraz Sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.

Dostawa towarów oraz import towarów poza obszarem Unii Europejskiej

Jeżeli transakcje mają miejsce poza terytorium UE, to mówimy o eksporcie i imporcie towarów. O eksporcie mówimy kiedy towary wysyłane są z Polski do nabywcy w kraju trzecim. Import ma miejsce kiedy towary sprowadzane są z kraju trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Eksport daje przedsiębiorcy prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE. W przypadku importu przedsiębiorca z Polski ma obowiązek zapłaty podatku VAT od importu, cła oraz podatku akcyzowego jeżeli jest należny.

Dostawa towarów do Wielkiej Brytanii od 2021 roku

Od dnia 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania jest dla państw członkowskich UE i tym samym dla Polski, krajem trzecim. Od tego dnia wszelkie transakcje związane z dostawą towarów dokonywane na rzecz klientów angielskich traktowane są jak eksport towarów. Przedsiębiorca obowiązkowo powinien posiadać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej poświadczony przez właściwy urząd celny. Stawkę VAT 0% będzie mógł zastosować jedynie w przypadku posiadania właściwych dokumentów wywozowych, o którym mówi art. 41 ustawy o VAT. Są to
1. dokument celny IE-599 lub jego potwierdzona kopia
2. zgłoszenie wywozowe lub jego potwierdzona kopia (SAD).


Data publikacji: 2021-01-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Karolina
01 Marzec 2021

Jakich formalności powinnam dopełnić prowadząc butik online zaopatrujący w odzież w Polsce, ale wysyłający towar do Anglii w celu sprzedaży? Tak aby wszystko było zgodne z prawem. Moja dzialanosc gospodarcza jest zarejestrowana w Polsce.

Ewa
12 Luty 2021

Prowadzę sprzedaż wysyłkową towarów dla osób fizycznych w Wielkiej Brytanii niebędących podatnikami VAT. Jak wystawić fakturę / czy 23% VAT?