Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zawierają transakcje z kontrahentami zagranicznymi spoza obszaru Unii Europejskiej. Zakup towarów np.: z USA stanowi import towarów. Dodatkowo sprzedaż wysyłkowa lub sprowadzenie towaru pod konkretne zamówienie i wysłanie go bezpośrednio do klienta z innego państwa UE może być dokonane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W takim wypadku stosuje się kod I42, czyli oznaczenie szczególnej procedury importu towarów w JPK_V7. import towarow oznaczenie I42 JPK V7

Import towarów

ma miejsce wtedy kiedy towar przewożony jest na terytorium Unii Europejskiej z kraju trzeciego. Przy imporcie, towary podlegają odprawie celnej. Może odbyć się ona na terenie Polski lub innego kraju Unii. Bez odprawy celnej, towary nie mogą zostać dopuszczone do obrotu ani być odsprzedane. 
W obrocie występuje kilka rodzajów procedur celnych. Każdy z nich posiada specjalny kod, np.:
  • 40 – odprawa celna w Polsce, towar nie jest odsprzedawany dalej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  • 42 – odprawa celna w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, np.: Niemczech, następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • 63 – po powrotnym przywozie towarów i wcześniejszej odprawie celnej w Polsce lub w innym państwie UE ma miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 
Najczęściej występującym rodzajem procedury celnej jest import towarów z odprawą celną w Polsce, czyli sprzedaż w ramach zwykłej dostawy krajowej w Polsce (kod 40). W tym przypadku w nowym JPK_V7 należy stosować oznaczenie IMP.

Stosowanie oznaczenia I42 w pliku JPK_V7

Definicję oznaczenia I42 można znaleźć w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK z deklaracją, gdzie jest napisane: 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

Oznacza to import towarów, po którym ma miejsce przewóz do innego kraju UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

Sprzedawca z Polski, który stosuje procedurę I42 nie musi w danym momencie posiadać nabywcy na dany towar. Ma prawo zakupić towar we własnym zakresie i dopiero później go sprzedać. W tym przypadku polski importer nabywa towar w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z tym nie musi płacić VAT, ponieważ transakcja jest neutralna na gruncie podatku VAT (podatek VAT należny równa się podatkowi VAT naliczonemu).

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca nabył towary od firmy z USA. Odprawa celna miała miejsce w Niemczech. Po odprawie towary zostały przemieszczone do Polski, do magazynu przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorca powinien zastosować oznaczenie I42 w pliku JPK_V7?

Odpowiedź:
W tym przypadku mamy do czynienia z transakcją importu towarów, które zostały przetransportowane z terytorium spoza UE. Do odprawy celnej doszło na terenie Niemiec (inny kraj UE), a następnie towar został przewieziony do Polski, dlatego też przedsiębiorca ma obowiązek rozpoznania transakcji WNT i rozliczenia podatku VAT. 
Widać, że miał tu miejsce import towarów z zastosowaniem procedury I42. Jednak podatnik nie musi oznaczać transakcji w pliku JPK_V7 jako I42, ponieważ w przypadku kiedy korzysta z usług przedstawiciela fiskalnego w Niemczech nie rozpoznaje transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ma jednak obowiązek rozliczenia transakcji w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie kiedy przywiezie towar do Polski. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca z Polski zakupił towar z Chin na zamówienie kontrahenta z Włoch. Odprawa celna odbyła się w Polsce, a następnie towary zostały przetransportowane do Włoch. Czy w nowym pliku JPK należy uwzględnić dodatkowe oznaczenie? 

Odpowiedź:
Tak, należy. W tym przypadku mamy do czynienia z importem towarów w procedurze I42. Po imporcie doszło do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dlatego też faktura sprzedaży dokumentująca transakcję WDT musi posiadać w nowym JPK V7 dodatkowe oznaczenie I42.


Data publikacji: 2020-11-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU