Obowiązkiem przedsiębiorcy korzystającego z procedury OSS jest po zakończeniu każdego kwartału złożenie specjalnej deklaracji rozliczającej VAT w ramach One-Stop-Shop. unikalny numer referencyjny procedura OSS

Zasady składania deklaracji w ramach procedury One-Stop-Shop

Przedsiębiorca po zakończeniu każdego kwartału ma obowiązek złożenia deklaracji rozliczającej VAT w ramach procedury OSS. Deklarację składa się elektronicznie do właściwego urzędu. Po jej złożeniu podatnik powinien otrzymać informację zwrotną w wiadomości e-mail, w której urząd poinformuje go o nadaniu deklaracji unikalnego numeru referencyjnego (UNR) składającego się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji (np. w przypadku polskiego podatnika będzie to Polska), indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT podatnika i odpowiedniego okresu rozliczeniowego.

Przykładowy unikatowy numer referencyjny może wyglądać następująco: PL/PL5229419075/Q3.2021.

Przedsiębiorca przy wpłacie podatku VAT na konto urzędu powinien podać nadany numer referencyjny. Pozwoli to urzędowi na identyfikację i powiązanie w całość deklaracji z płatnością.


Data publikacji: 2021-09-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU