W Polsce najbardziej popularnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej są jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która największą popularność zyskała po wejściu Polskiego Ładu. Jednak duża część przedsiębiorców ma pewne wątpliwości związane przede wszystkim z wypłatą pieniędzy ze spółki i opodatkowaniem. Zadaniem poniższego tekstu jest rozwianie wszelkich wątpliwości pojawiających się w tym zakresie. jak wyplacic pieniadze ze spolki

Dlaczego spółka jest korzystną formą prowadzenia firmy?

W okresie po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców podjęło decyzję o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Taka zamiana może okazać się bardziej korzystna dla przedsiębiorcy ze względu na zapłatę niższego podatku dochodowego, a także z powodu zapłaty niższego ZUS-u. Dodatkowo przedsiębiorca ponosi mniejszą odpowiedzialność finansową.  

Spółka z o. o. jest spółką o własnej osobowości prawnej. Oznacza to, że dochód wykazany przez spółkę opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT w wysokości 9% lub 19%. Wysokość stawki podatku zależy od kilku czynników. Osiągnięte zyski dzielone są pomiędzy wspólników. Co do zasady spółka w każdym roku powinna wypłacać zysk na rzecz udziałowców, czyli dywidendę. Po wypłacie dywidendy wspólnicy osiągają dochód opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 19%. W rezultacie po podsumowaniu wychodzi, że koszty prowadzenia spółki są dość wysokie, ale można je znacznie obniżyć pewnymi działaniami. 

Członek zarządu, a kwestia wynagrodzenia – jak unikać podwójnego opodatkowania? 

Członek zarządu może przyznać sobie wynagrodzenie w związku ze sprawowaną funkcją. Takie rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w mniejszych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których najczęściej udziałowcy pełnią funkcję członka zarządu. Wypłacane wynagrodzenie jest dla spółki kosztem, co ma bezpośredni wpływ na kwotę dochodu osiąganego przez spółkę, od której nalicza się podatek CIT

Wynagrodzenie wspólnika zwolnione jest z zapłaty składek na ZUS i jest opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Trzeba od niego zapłacić 9% składki zdrowotnej oraz podatek dochodowy w wysokości 12% do 120 000 zł kwoty dochodu. Po przekroczeniu progu 120 000 zł wysokość stawki podatku wzrasta do 32%. Podsumowując w przypadku mniejszych spółek, kiedy wynagrodzenie miesięczne wynosi ok. 10 000 zł to korzystniejszym rozwiązaniem jest wypłata miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 10 000 zł, a nie wypłata dywidendy. W powyższej sytuacji spółka nie osiąga dochodu i tym samym nie musi opłacać podatku dochodowego. Podatek płaci jedynie wspólnik.

Członek zarządu ma prawo przyznać sobie wynagrodzenie w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych wykonywanych dla spółki. W tej sytuacji podatek dochodowy płacony jest wg skali podatkowej. Do kwoty 120 000 zł wynosi 12%, a ponad tę kwotę 32%. Dodatkowo przy tym rozwiązaniu nie płaci się składki zdrowotnej. Pod uwagę brana jest też kwota wolna od podatku. Wynagrodzenie wypłacane z takiego tytułu łączone jest z innymi wynagrodzeniami, przykładowo z wynagrodzeniem za pełnienie funkcji członka zarządu. Przyznaje się je tylko za faktycznie wykonane świadczenia. Wypłata wynagrodzenia w ten sposób w porównaniu z wypłatą dywidendy może dać oszczędność nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Jak już zostało wspomniane wynagrodzenia łączą się, co pozwala wspólnikowi dowolnie w zależności od potrzeb i sytuacji przyznawać sobie wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie oraz z tytułu zapłaty za świadczenia powtarzające się. Jeżeli kwoty wynagrodzeń zostaną przyznane w sposób przemyślany, to można w ten sposób zaoszczędzić spore pieniądze. 

Wystawianie faktur jako kolejny sposób na optymalizację podatkową

Większe spółki, których roczny dochód przekracza kwotę 120 000 zł lub 240 000 zł mogą skorzystać z możliwości jakie daje wystawianie faktur za świadczenie usług. Prawo pozwala przedsiębiorcy posiadać udziały w spółce i jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą. Dzięki takiej możliwości można np. wystawiać faktury za świadczenie usług dla własnej spółki, oczywiście tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Jeżeli przedsiębiorca pobiera wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki oraz za świadczenia powtarzalne, to w takiej sytuacji może wystawić fakturę na rzecz spółki za usługi, które nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z zasiadania w zarządzie. Aby urząd skarbowy nie podważył takiego działania warto jest przygotować dokumentację, a także uchwałę dotyczącą wynagrodzenia zarządu uwzględniającą np. zakres czynności czy umowę typu B2B.

Umowa ze spółką 

Kolejnym sposobem pozwalającym wypłacić pieniądze ze spółki jest zawarcie umowy o dzieło z własną spółką. Jest to dość korzystne rozwiązanie, głównie z uwagi na to, że w przypadku umowy o dzieło, która przenosi prawa autorskie możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że podatek w stawce 12% zostanie naliczony tylko od połowy wynagrodzenia wynikającego z danej umowy. Aby można było zastosować powyższe rozwiązanie muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim umowa musi dotyczyć stworzenia dzieła zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Wykonawca dzieła musi po jego stworzeniu przenieść powstałe prawo autorskie na spółkę. Jednocześnie wynagrodzenie za wykonane dzieło nie może być podobne do zakresu pracy prezesa. W przypadku zawarcia umowy o dzieło z własną spółką rzeczywiste opodatkowanie może spaść nawet poniżej 5%. 

Inne sposoby wypłacania pieniędzy ze spółki

Wymienione powyżej sposoby na wypłatę pieniędzy ze spółki należą do podstawowych metod stosowanych przez przedsiębiorców. Oprócz nich znane są jeszcze inne legalne metody wypłat, jakimi są przykładowo: 
  • wynajem nieruchomości spółce 
    Wynajęcie nieruchomości spółce pozwala otrzymywać od spółki wynagrodzenie w postaci czynszu za najem, pod warunkiem, że przedsiębiorca jest właścicielem nieruchomości. Wynajem w stosunku do wprowadzenia rzeczy do majątku jest lepszym rozwiązaniem, które jednocześnie stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie majątku. Spółce można też wynajmować inne ruchomości, takie jak: maszyny i urządzenia, samochody, również komputer w formie ryczałtu. Płaci się wtedy 8,5% podatku. Dzięki temu spółka ma obniżony CIT o 9%. 
  • obciążenie spółki kosztami podróży służbowych
    Kosztem dla spółki może być wypłata środków dla wspólnika stanowiąca zwrot poniesionych wydatków przykładowo na podróż służbową, delegację lub na szkolenie. Będą nimi także diety związane z podróżą służbową dla osób niebędących pracownikami, jak np. dla członka zarządu. Należy wiedzieć, że od diety nie odprowadza się podatku dochodowego.
  • wypłata dywidendy
    Dywidenda jest najprostszym sposobem na wypłatę wynagrodzenia ze spółki dla członka zarządu. Minusem tego rozwiązania jest to, że wypłata dywidendy możliwa jest jedynie 1 raz w roku w okresie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i tylko wtedy, kiedy spółka wypracuje zysk. Dywidenda nie stanowi dla spółki kosztu uzyskania przychodów. 

Podsumowanie 

Środki ze spółki mogą być wypłacane w różny sposób. Nie tylko z tytułu dywidendy. Jednak należy wiedzieć, że nie mogą stanowić zamiennika dywidendy, tzw. ukrytej dywidendy lub być wypłacone w zamian za zysk, czyli ukryte zyski. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że miały miejsce takie wypłaty to będzie mógł naliczyć dodatkowy podatek.


Data publikacji: 2023-03-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU