Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaliczana do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. Zgodnie z przepisami musi dysponować kapitałem zakładowym. Ta wartość warunkuje wysokość wydatków, jakie trzeba ponieść na założenie spółki z o.o. Przed podjęciem decyzji warto wiedzieć, ile będzie ona kosztować i jak wygląda podział kosztów. Wszystkie kluczowe informacje znajdują się poniżej. koszt zalozenia spolki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z dostępnych form prowadzenia własnej działalności. Może być prowadzona przez jednego wspólnika i wtedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. Wspólnik ma własną osobowość prawną, czyli uzyskuje prawa oraz ma możliwość zaciągania zobowiązań, może także pozywać i być pozwanym.

Spółka ma wiele korzyści szczególnie ze względu na ograniczenie odpowiedzialności wspólników, kiedy istnieje konieczność zapłacenia zobowiązań występujących w spółce. Oznacza to, że wspólnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł. Bez wymaganego kapitału nie można otworzyć tego rodzaju działalności. Wysokość kapitału ma wpływ na wiele czynników, a w tym również koszty założenia spółki. Im większy jest kapitał, tym więcej trzeba zapłacić za jej rejestrację. Chociaż istnieją wyjątki od tej zasady i są uwarunkowane przede wszystkim rodzajem umowy.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Istnieją dwa sposoby zakładania spółki. Jeden z nich zakłada wizytę w kancelarii notarialnej, a inny wykorzystanie Internetu. Pierwsza opcja wymaga dodatkowych nakładów finansowych za przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego. Przepisy prawa zabraniają przygotowywania umów spółki w zwykłej formie pisemnej. Kiedy wziąć pod uwagę elektroniczną rejestrację spółki potrzebny jest profil zaufany albo podpis kwalifikowany. Muszą go posiadać wszyscy wspólnicy. Ta opcja jest dedykowana podmiotom, które chcą zaoszczędzić.

Z doświadczenia wiemy, że duże spółki najczęściej udają się do notariusza i tam podpisują umowę. Szczególnie gdy wspólników jest kilkunastu. W przypadku jednoosobowych spółek albo mających maksymalnie dwóch czy trzech wspólników zdecydowanie częściej wybiera się rejestrację przez Internet.

Ustawodawca nie narzuca sposobu rejestracji spółki, dlatego wybór formy jest decyzją wspólników. Kiedy umowę przygotowuje prawnik, wspólnikom odchodzi obowiązków, całość jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie zawiera żadnych błędów. Z kolei przygotowując elektroniczną umowę, należy mieć minimum doświadczenia prawniczego. Do założenia spółki korzysta się z odpowiednich portali internetowych, a wśród nich system S24 bądź Portal Rejestru Sądowego.

Ile kosztuje założenie spółki u notariusza?

Decydując się na sporządzenie umowy spółki u prawnika, trzeba zapłacić przede wszystkim jego wynagrodzenie. Kiedy kapitał zakładowy jest oszacowany na 5 000 zł zapłata za przygotowanie umowy to minimum 195 zł netto plus podatek VAT i koszty wypisów przygotowanej umowy. Im wyższy kapitał, tym więcej trzeba zapłacić prawnikowi. Dla przykładu kapitał o wartości 10 000 zł to koszt 310 zł netto.

Dodatkowym kosztem w trakcie rejestracji spółki są koszty sądowe, czyli konieczność wpisania każdej spółki do KRS. Wspólnicy muszą uregulować opłatę w wysokości 600 zł, gdzie 500 zł to opłata za wpis do KRS oraz 100 zł za opublikowanie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym zadaniu nikt nie udziela pomocy, nawet notariusz, który przygotował umowę dla spółki. Wniosek zostaje dostarczony do odpowiednich organów przy pomocy Portalu Rejestrów Sądowych. Całkowicie zabrania się dostarczania wniosków pisemnych.

Ile kosztuje założenie spółki przez Internet?

Jeśli wspólnikom zależy na oszczędności czasu oraz zmniejszeniu kosztów przy zakładaniu spółki rejestracja powinna odbyć się przez Internet. Znikają wtedy koszty wynagrodzenia notariusza, gdyż umowa jest przygotowywana na podstawie wniosku wgranego do programu przez ministra. System jest bardzo pomocny w wykonaniu wszystkich działań, a wspólnicy wskazują konkretne opcje. Wymagane postanowienia wpisują się w pełni automatycznie, co upraszcza całe zadanie, ale ma także pewne wady. Przede wszystkim nie można wprowadzić zapisów, które nie znajdują się w systemie, nawet jeśli są one ważne dla wspólników. W praktyce oznacza to, że przygotowanie umowy przez Internet jest dedykowane zwykłym spółkom z o.o. mających jednego albo maksymalnie dwóch wspólników.

Za przygotowanie umowy w formie elektronicznej nie trzeba płacić. Jedynym wymogiem są profile zaufane albo podpisy elektroniczne wspólników. Profil zaufany również jest darmowy, ale za podpis kwalifikowany trzeba zapłacić od 300 do nawet 600 zł rocznie.

Po przygotowaniu umowy spółki przez Internet należy zgłosić ją do KRS. W tym wypadku również wiąże się to z koniecznością uregulowania opłaty, która jest niższa niż w przypadku aktów notarialnych. Trzeba zapłacić 350 zł. Do zgłoszenia wykorzystuje się ten sam system, co do przygotowania umowy.

Kto reguluje koszty założenia spółki z o.o.?

W jednoosobowej spółce z o.o. koszty ponosi jej właściciel. To oczywiste, dlatego skupmy się na przykładzie podziału udziałów. Spółka odpowiada za uregulowania opłat, gdyż jest określana jako podmiot prawny. W praktyce najczęściej koszty są dzielone pomiędzy wszystkich wspólników spółki w takich samych częściach. 6 wspólników to podział kosztów na 6 osób i adekwatnie 2 wspólników dzieli się opłatami po połowie.

Drugim stosowanym rozwiązaniem jest proporcjonalny podział kosztów między wspólnikami, czyli na podstawie ich udziałów. Kiedy wspólnik ma udziały w wysokości 1/20 to taka jest również jego część kosztów do uregulowania.

Należy jeszcze raz podkreślić, że to wspólnicy decydują, w jaki sposób dzielą się kosztami.

Koszty zmiany umowy spółki z o.o.

Przepisy prawa nie zabraniają wprowadzania zmian w umowach zarejestrowanych spółek z o.o., ale takie działania oznaczają dodatkowe koszty. Umowa może być poprawiona u notariusza albo elektronicznie. Po wprowadzeniu zmian trzeba uregulować opłatę do sądów gospodarczych KRS. Opłata jest taka sama jak w momencie zakładania spółki, czyli odpowiednio 600 oraz 350 zł.

Założenie spółki generuje szereg kosztów, które muszą być uregulowane przez wspólników. Ostateczny wydatek jest uwarunkowany kilkoma czynnikami i decyzjami podjętymi przez wspólników. Przygotowanie umowy u notariusza to większy wydatek, przede wszystkim ze względu na obowiązek uregulowania taksy notarialnej. Z kolei zakładając spółkę przez Internet, oszczędzamy czas i pieniądze. Jedynym warunkiem jest aktualny profil zaufany bądź podpis kwalifikowany.


Data publikacji: 2022-10-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU