Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga podjęcia szeregu ważnych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy prawnej działalności. Przedsiębiorcy często zastanawiają się czy ma to być jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też lepszym wyborem będzie spółka z o. o. Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy nie zapominać o podwójnym opodatkowaniu. Z tego powodu wielu przedsiębiorców rezygnuje z tej formy prowadzenia działalności. Jednak czy słusznie? wyplata wynagrodzenia ze spolki

Prawa wspólnika spółki z o. o.

Wspólnicy w spółce z o. o. mają określone prawa. Do jednych z podstawowych należy prawo do przeglądania dokumentacji spółki oraz prawo do głosowania na zgromadzeniach wspólników. Jednym z ważniejszych jest też prawo do wypłaty dywidendy. Jej wypłata i uzyskany w ten sposób przychód stanowią podstawę do naliczenia podatku. Według obowiązujących przepisów dywidenda może być wypłacona raz w roku, a jej wypłata i wysokość zależy od zysku wypracowanego przez spółkę. Jeżeli zysk nie zostanie wypracowany, to wtedy wspólnicy nie mają prawa do jej wypłaty. W trakcie trwania roku podatkowego dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, a spółka z o. o. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza – na majątek przedsiębiorcy składa się majątek prywatny i firmowy (przedsiębiorca może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi w ramach prowadzonej działalności).
Spółka z o. o. – majątek spółki nie jest majątkiem wspólników (wspólnicy nie mają prawa dysponować w celach prywatnych środkami wypracowanymi w spółce).

Jak wypłacić wynagrodzenie ze spółki z o. o.?

Każda wypłata wynagrodzenia ze spółki musi posiadać podstawę prawną. Jednak nie wszystkie wynagrodzenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodów dla spółki, dlatego też zawsze należy dokładnie sprawdzić tytuł wypłaty i czy na jego podstawie będzie można zaliczyć wypłacone wynagrodzenie do kosztów uzyskania przychodów. Istotną rolę pełni też data wypłaty wynagrodzenia, która powinna być uwzględniona w tym samym miesiącu, w którym spółka osiągnęła przychód. 

Wynagrodzenie można wypłacić w kilku przypadkach. Należy do nich:
  • umowa o pracę
  • umowa zlecenia lub umowa o dzieło
  • kontrakt menedżerski
  • pełniona funkcja w zarządzie spółki
  • wypłata zaliczki na poczet dywidendy
  • powtarzające się świadczenia niepieniężne.

Korzystne formy wypłaty wynagrodzenia:
  • wypłata wynagrodzenia za wynajem, przykładowo: powierzchni biurowej. Podpisanie umowy najmu w siedzibie udostępnionej spółce przez wspólnika stanowi koszt uzyskania przychodów dla spółki. Wynagrodzenie za wynajem nie jest obciążone składkami ZUS, przychód może być obciążony podatkiem stawki ryczałtu w wysokości 8,5%
  • wypłata zwrotu pieniędzy za wydatki poniesione na podróż służbową, delegację, diety, szkolenia związane z działalnością spółki
  • wypłata wynagrodzenia za pełnioną funkcję członka zarządu. Stanowi ono koszty uzyskania przychodu. Brak obciążeń składkami na ZUS, opodatkowanie stawką 18%.


Data publikacji: 2020-01-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU