YouTube umożliwia bezpłatne umieszczanie, ocenianie oraz komentowanie filmów. Jest też dobrym miejscem na umieszczanie reklam. Jeżeli stanowią one podstawę działalności gospodarczej, to czynność taka podlega opodatkowaniu. Przychód uzyskany ze strony internetowej lub kanału na YouTube prowadzonych w ramach hobby nie wymaga założenia działalności gospodarczej, ale wymaga opodatkowania. przychody z youtube

Przychód z YouTube

Podczas oglądania filmów na YouTube co jakiś czas pojawiają się reklamy. Każdy użytkownik serwisu może wyrazić zgodę na ich odpłatne wyświetlanie. Właściciel portalu na tej podstawie wypłaca użytkownikowi wynagrodzenie. Przychód osiągany z reklam internetowych, między innymi tych z YouTube należy prawidłowo zakwalifikować do odpowiedniego źródła przychodu. Przychody uzyskane z reklam w Internecie zalicza się do tzw. innych źródeł opisanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Taki przychód należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w części D.1. „Inne źródła”.

Reklamy na YouTube, a zeznanie roczne

Odpowiednim drukiem do wykazania rocznego przychodu z reklam internetowych jest formularz PIT-36 (art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zeznanie roczne należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po zakończonym roku podatkowym. Przychód z reklam na YouTube można łączyć z innymi dochodami osiągniętymi w danym roku. Podatnik ma prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów jeżeli wykaże ich związek z przychodem i odpowiednio je udokumentuje. Podatnik nie ma obowiązku do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodu osiągniętego z reklam internetowych. Przychód może rozliczyć w składanym zeznaniu rocznym.

Przychód z YouTube – rozliczenie na zasadach ogólnych

Dochód z YouTube podlega opodatkowaniu według skali podatkowej 17% i 32% (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT). W przypadku zasad ogólnych dochód jest różnicą pomiędzy przychodami osiągniętymi przez podatnika, a kosztami przez niego poniesionymi.

Patronite na YouTube - rozliczanie wpłat

Patronite, portal zapewniający duże możliwości rozwoju w e-biznesie. Oznacza relacje jakie łączą Autora i Patrona. Patron wspiera Autora słowem oraz finansowo. Regularnie co miesiąc wpłaca na jego konto określoną kwotę, którą Autor może wykorzystać na potrzeby swojej działalności. 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Jeżeli patron w ramach portalu Patronite przekaże Autorowi dobrowolne wsparcie finansowe i w zamian nie otrzyma żadnego świadczenia wzajemnego, to będzie to uważane za darowiznę. W tym przypadku obowiązują zasady dotyczące ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z treścią powyższej ustawy opodatkowaniu będzie podlegać nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy oraz praw majątkowych o wartości nieprzekraczającej:
  • 9 637 zł – nabywca jest osobą zaliczoną do I grupy podatkowej
  • 7 276 zł – nabywca jest osobą zaliczoną do II grupy podatkowej
  • 4 902 zł – nabywca jest osobą zaliczoną do III grupy podatkowej. 
Wpłaty wyższe od podanych kwot podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 
W przypadku kiedy patron za udzielone finansowanie otrzyma świadczenie wzajemne, np.: w postaci książki, to może ono być uznane za sprzedaż (przedsprzedaż) i trzeba będzie zaliczyć otrzymane wpłaty do przychodów z działalności gospodarczej. Taki przychód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub liniowo (19% podatku) bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (stawka 3%)

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą rozliczać wsparcie otrzymane od patronów w taki sam sposób jak przychód z prowadzonej działalności.

Przychód z YouTube, a rozliczenie z pomocą biura rachunkowego

Przychody uzyskane za wyświetlanie reklam na YouTube warto rozliczać za pośrednictwem biura rachunkowego. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć ewentualnych błędów, a dodatkowo księgowa w razie potrzeby może zaproponować najbardziej korzystne rozwiązanie podatkowe.


Data publikacji: 2020-11-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU