Freelancerzy mogą korzystać z uruchomionej specjalnie dla nich platformy internetowej od firmy Fiverr International, na której mogą oferować swoje usługi klientom. Fiverr International wystawia faktury w walucie obcej bez stawki VAT. Jak należy prawidłowo rozliczyć taki dokument? faktura fiverr

Import usług, a przepisy podatkowe

Przy tzw. imporcie usług nabywca jednocześnie jest sprzedawcą, co oznacza że będąc sprzedawcą powinien obliczyć i odprowadzić podatek VAT, a jako nabywca może ten sam VAT odliczyć. Powyższe odnosi się zarówno do podatników czynnych jak i zwolnionych. 

Jeżeli podatnik z Polski zakupi usługę na izraelską firmę Fiverr, to ma obowiązek zarejestrować się do VAT UE, nawet w sytuacji jeżeli dostawcą usługi jest firma spoza Unii Europejskiej. Obowiązek rejestracji dotyczy również podatników zwolnionych z VAT. Należy jej dokonać jeszcze przed pierwszą transakcją. 

Obliczanie VAT z faktury od firmy Fiverr

Na fakturze od Fiverr brak jest kwoty polskiego podatku VAT, dlatego podatnik chcąc rozliczyć transakcję musi obliczyć go sam. Podatek wylicza się od całej kwoty wykazanej na otrzymanym dokumencie. Na początku należy przeliczyć kwotę z faktury na polski złoty wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykonania usługi lub daty zapłaty w zależności od tego co wystąpiło pierwsze. Jeżeli na fakturze nie ma daty wykonania usługi, to należy przyjąć, że została ona wykonana w dacie wystawienia. Od wyliczonej kwoty należy obliczyć VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce dla danej usługi. Najczęściej jest to 23%. 

Faktura od Fiverr – rozliczenie przez czynnego podatnika VAT

Czynni podatnicy VAT ujmują wyliczony podatek w ewidencji sprzedaży oraz zakupu VAT, co sprawia, że podatek należny i naliczony zerują się i transakcja jest neutralna podatkowo. W Książce Przychodów i Rozchodów wydatek ujmuje się jako całą kwotę netto wykazaną na fakturze przeliczoną na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury

PRZYKŁAD 1 
Czynny podatnik VAT otrzymał od firmy Fiverr fakturę wystawioną na kwotę 40 USD z datą wystawienia 11 maja 2021 roku. Faktura została wystawiona po jej opłaceniu w dniu 10 maja 2021 roku. Jak należy ją rozliczyć? 

1. Rozliczenie w VAT:
kurs dolara wg NBP na dzień 7 maja 2021 r. wyniósł 3,7861 zł – dla celów VAT
do zaksięgowania w VAT: (40 x 3,7861) x 23% = 34,83 zł. 

2. Rozliczenie w PIT:
kurs dolara wg NBP na dzień 10 maja 2021 r. wyniósł 3,7493 zł
do zaksięgowania w KPiR w dacie wystawienia faktury: 40 x 3,7493 = 149,97 zł. 

Faktura od Fiverr – rozliczenie przez podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT, pomimo zwolnienia również mają obowiązek samodzielnego wyliczenia podatku VAT zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w punkcie „Obliczanie VAT z faktury od firmy Fiverr”. Wyliczony podatek wykazują w deklaracji VAT-9M lub VAT-8 i następnie go opłacają. 
W KPiR wydatek ujmują jako kwotę całościową z faktury przeliczoną na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury w kwocie netto. Obliczony podatek VAT może być ujęty w kosztach dopiero po jego zapłacie. Należy go wpisać w KPiR w dacie wysyłki deklaracji VAT-9M lub VAT-8.

PRZYKŁAD 2
Podatnik otrzymał od firmy Fiverr fakturę z datą wystawienia 11 maja 2021 r. oraz kwotą 40 USD. Faktura została wystawiona po jej opłaceniu w dniu 10 maja 2021 r. 

1. Obliczenie VAT, który należy zapłacić:
kurs dolara wg NBP na dzień 7 maja 2021 r. wyniósł 3,7861 zł
VAT do zapłaty: (40 x 3,7861) x 23% = 34,83 zł

2. Rozliczenie w PIT:
kurs dolara wg NBP na dzień 10 maja 2021 r. wyniósł 3,7493 zł
kwota do zaksięgowania w KPiR w dacie wystawienia faktury: 40 x 3,7493 = 149,97 zł. 
VAT do zaksięgowania w KPiR, w dacie wysyłki VAT-9M lub VAT-8: 34,83 zł. 

Faktura od Fiverr w świetle podatku PIT

Czasami zakup od firmy Fiverr może wiązać się z zapłatą podatku PIT przez podmiot kupujący, jak np.: zakup licencji. 
Nabywca usługi może zostać zwolniony z PIT jeżeli uzyska od firmy Fiverr certyfikat rezydencji podatkowej.


Data publikacji: 2021-09-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Kamil Gliński
24 Marzec 2022

Jak jest jednak z umowami na Fiverr? Czy można dokonać legalnie transakcji bez zawierania umowy o np. dzieło?