W Polsce Facebook cieszy się bardzo dużą popularnością i to wśród różnych grup wiekowych. Wiele osób prywatnych, ale także i przedsiębiorców reklamuje tam swoje towary i usługi. Czy przedsiębiorcy mają prawo rozliczyć w kosztach firmowych zakup usługi reklamowej na Facebooku? faktura z facebooka

Usługa reklamowa zakupiona na Facebooku, a faktura wystawiona przez polską siedzibę

Polscy przedsiębiorcy reklamujący się na Facebooku celem rozliczenia mogą otrzymać fakturę wystawioną przez oddział Facebooka mający swoją siedzibę na terenie Polski. Faktura wystawiona przez Facebook Poland Sp. z o. o. jest w polskiej walucie i opodatkowana 23% podatkiem VAT. W takim przypadku rozliczenie nie wymaga dodatkowych czynności.

Usługa reklamowa zakupiona na Facebooku, a wewnątrzwspólnotowe nabycie usług

W dużej części przypadków faktura może zostać wystawiona przez podmiot zagraniczny Facebook Ireland Limited. W takiej sytuacji kwota na dokumencie może być podana w PLN lub EUR i bez wykazanego podatku VAT. Aby prawidłowo rozliczyć taką fakturę, przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. W urzędzie skarbowym powinien złożyć formularz VAT-R.

W tym przypadku zakup usługi reklamowej kwalifikuje się jako import usług (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Można w nim przeczytać:

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Oznacza to, że obowiązkiem rozliczenia VAT-u związanego z importem obarczony jest nabywca usługi.

Rozliczenie z zakupu usługi reklamowej na Facebooku

Transakcja wewnątrzwspólnotowa powinna być opodatkowana polską stawką podatku VAT, która w przypadku usług reklamowych wynosi 23%. Podatnik otrzymuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia usług. Należy je zrealizować w tym czasie lub w okresie składania deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. 

Jeżeli faktura zostanie wystawiona w obcej walucie, to w takiej sytuacji podatnik dla celów podatku VAT powinien przeliczyć wartość z faktury na złotówki zgodnie ze średnim kursem danej waluty ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zakup usługi reklamowej na Facebooku przez podatnika niebędącego vatowcem 

Przedsiębiorca, który nie jest podatnikiem VAT, a otrzyma od Facebook Ireland Limited fakturę za zakup usługi reklamowej ma obowiązek dokonać rejestracji na potrzeby podatku VAT-UE. W następnej kolejności musi opodatkować transakcję polską stawką podatku VAT i uwzględnić ją na dokumencie wewnętrznym opodatkowania oraz wpłacić podatek na konto US. Podatnik, który nie jest vatowcem składa do urzędu formularz VAT-9M oraz opłaca podatek w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego.


Data publikacji: 2020-10-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU