W trakcie prowadzenia firmy remontowo-budowlanej, warto wiedzieć, jakie wydatki mogą zostać zakwalifikowane do kosztów firmowych. Podana poniżej lista wydatków zdecydowanie ułatwi prowadzenia księgowości małego przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadami prawa podatkowego. koszty w firmie remontowo budowlanej

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów w firme remontowo-budowlanej?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przepisy podatkowe regularnie się zmieniają, dlatego warto zapoznać się z podanymi poniżej kosztami, ale równocześnie skonsultować je z księgowym albo doradcą podatkowym lub śledzić aktualizacje prawa.

Do kosztów w firmie remontowo-budowlanej można zaliczyć:
 • koszty materiałów budowlanych: wydatki ponoszone na nabycie materiałów budowlanych, do których zalicza się cement, farby, drewno, płytki, rurki, śruby itp.,
 • koszty narzędzi i sprzętu: nabycie bądź wynajem narzędzi oraz sprzętu wymaganego do funkcjonowania firmy remontowo- budowlanej, do których zalicza się młoty, wiertarki, piły, maszyny budowlane itp.,
 • wynagrodzenia dla zatrudnionych osób — koszty zatrudnienia pracowników, wliczając do tego pensję, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy itp.,
 • wynagrodzenia dla podwykonawców — koszty związane z wynagrodzeniami dla podwykonawców, gdy w trakcie realizowania projektów niezbędne jest ich wsparcie,
 • koszty wynajmu lub zakupu nieruchomości: wydatki na wynajem albo zakup nieruchomości, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, do których zalicza się biura, magazyny, a także warsztaty,
 • koszty energii elektrycznej i wody — wydatki regulowane na zużycie energii elektrycznej oraz wody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty transportu — opłaty ponoszone na paliwo, naprawę oraz ubezpieczenie samochodów firmowych i inne koszty powiązane z transportem materiałów, narzędzi oraz zatrudnionych osób,
 • koszty marketingu i reklamy – opłaty powiązane z promocją przedsiębiorstwa, do których kwalifikuje się reklamy w mediach, materiały promocyjne, wydatki na stronę internetową, branie udziału w targach i inne,
 • Koszty biurowe, czyli opłaty ponoszone na biuro oraz administrację, do których zalicza się opłaty za najem biura, nabycie sprzętu niezbędnego do biura, koszty za telefon, Internet, a także artykuły biurowe i inne,
 • koszty ubezpieczeń, czyli składki regulowane na ubezpieczenia firmowe, do których zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pracowników i inne,
 • koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego, czyli opłaty dotyczące szkoleń i doskonalenia zawodowego zatrudnionych osób mających na celu podniesienie ich kwalifikacji oraz umiejętności,
 • koszty księgowe i prawne, czyli wydatki ponoszone na usługi księgowe oraz prawno-podatkowe, do których zalicza się usługi biura rachunkowego czy doradztwo podatkowe i inne.

Trzeba wziąć pod uwagę, iż warunkiem zakwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu musi być ich powiązanie z prowadzoną działalnością remontowo-budowlaną. Kolejnym warunkiem jest udokumentowanie wydatków przy pomocy faktur, rachunków lub umów. Ustawodawca wymaga rozliczenia VAT i podatków dochodowych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Przed rejestracją działalności gospodarczej, warto nawiązać kontakt z profesjonalistą w dziedzinie podatków. Tylko w taki sposób można uniknąć błędów i postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.


Data publikacji: 2023-07-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU