Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem kosztów. Nie wszystkie wydatki przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Często właściciele jednoosobowych firm zadają sobie pytanie czy wydatki ponoszone na siłownię stanowią koszt i czy zakup przyrządów do ćwiczeń bądź karty sportowej (np. karnet multisport) mogą ująć w kosztach firmy. wydatki na silownie kosztem podatkowym

Jednoosobowa działalność gospodarcza, a koszty uzyskania przychodów

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca musi potrafić rozróżnić wydatki ponoszone na firmę od zakupów na cele osobiste, ponieważ nie każdy wydatek może stanowić koszt w prowadzonej działalności. Faktura na dane firmy powinna być wystawiona tylko w sytuacji kiedy zakup bezpośrednio lub pośrednio związany jest z prowadzeniem działalności. 
Wykaz kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 22 ustawy o PIT. Ust. 1 tejże ustawy brzmi:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów.

Art. 23 jest katalogiem wydatków, które nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Nie zostały w nim jednak wymienione wszystkie koszty, które nie mogą być ujęte w PKPiR

WAŻNA UWAGA:
Wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy kiedy będzie udokumentowany właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki na siłownię – czy można je ująć w kosztach uzyskania przychodów?

W niektórych szczególnych sytuacjach przedsiębiorca może zaliczyć wydatki poniesione na zakup karnetu sportowego lub przyrządów do ćwiczeń do kosztów uzyskania przychodów. Jednak musi wykazać, że dany wydatek jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i nie ma charakteru osobistego. Zatem bardzo ważny jest rodzaj prowadzonej działalności.

Przykład 1
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie ochrony osób i mienia, co wymaga posiadania dobrej kondycji fizycznej. Wszystkie wydatki ponoszone przez niego na basen, czy sporty walk, zakup przyrządów do ćwiczeń mogą być zaliczone do kosztów działalności gospodarczej.

Przykład 2
Przedsiębiorca spędzający dużo czasu przed komputerem zakupił sobie karnet sportowy, ponieważ praca siedząca spowodowała u niego ból kręgosłupa. Tego wydatku nie będzie mógł ująć w kosztach firmowych, ponieważ jest to wydatek o charakterze prywatnym. Praca jaką wykonuje nie wymaga posiadania przez niego dobrej kondycji fizycznej.

Uzasadnienie

Urzędy skarbowe wszystkie koszty poniesione na ochronę zdrowia przedsiębiorcy uznają za wydatki o charakterze osobistym. Ich celem jest poprawa lub zachowanie obecnego stanu zdrowia. Nie stanowią one pozyskania, zabezpieczenia, czy zachowania źródła przychodów. To samo ma się do wydatków ponoszonych na zakup karnetów sportowych na siłownię, basen lub inne zajęcia sportowe. Koszty tego rodzaju nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności gospodarczej. Podstawa: interpretacja indywidualna z 16 stycznia 2019 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT2-3.4011.383.2018.2.AW. Interpretacja została wydana na podstawie zapytania zadanego przez masażystę, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup ubrania sportowego, karnetu na siłownię, itp. 
Odpowiedź: 

Niewątpliwie, w wykonywanym przez Wnioskodawcę zawodzie, dbałość o tężyznę fizyczną jest bardzo ważna, jednakże nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych. Wydatki związane z uczęszczaniem na siłownię mają charakter wydatków osobistych, związanych z poprawą kondycji fizycznej i w konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę. Celem poniesionego wydatku jest zachowanie obecnego stanu zdrowia lub jego polepszenie, zatem trudno uzasadnić związek z uzyskanymi przychodami.

Wyjątek stanowią zawody, które wymagają utrzymania dobrej kondycji fizycznej, jak: ochroniarz, trener personalny, instruktor fitness, instruktor pływania, sportowiec, tancerz itp. W przypadku wyżej wymienionych zawodów osiąganie przychodów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej bez dobrej kondycji fizycznej wydaje się być niemożliwe. Przedsiębiorca, który zarabia dzięki dobrej kondycji fizycznej może z łatwością wykazać związek pomiędzy poniesionymi wydatkami związanymi z wykonywaną pracą, a przychodem uzyskiwanym z prowadzenia firmy. Tak więc wydatki poniesione na zakup karnetu na siłownię przez osobę zarabiającą dzięki dobrej kondycji fizycznej nie powinno być podważone przez kontrolujący organ podatkowy.

Karta sportowa, abonament na siłownię dla pracownika

Duża część przedsiębiorców chcąc zmotywować swoich pracowników, zapewnia im różne dodatki w postaci karnetów na siłownię lub basen. Takie rozwiązanie przynosi korzyści dla pracownika i dla pracodawcy. Pracownik czuje się doceniony, jest zadowolony, lepiej wykonuje swoją pracę. Natomiast pracodawca może taki wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodów. Taka możliwość została potwierdzona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ). 
Zapytanie skierowała spółka komandytowa, która planowała wprowadzenie karty multisport dla pracowników w 50% sfinansowanej przez pracodawcę, a w 50% przez pracownika korzystającego ze świadczenia.
Pytanie brzmiało: czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na zakup karnetów w części poniesionej przez siebie oraz kiedy wydatki na siłownię są zaliczane do kosztów firmowych?

Według organu podatkowego wydatki poniesione na zakup świadczeń, w tym wypadku karnetów sportowych są pośrednio związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. Ich zakup przynosi wiele korzyści. Pracownicy, którzy korzystają z takich świadczeń lepiej się integrują, poprawia się komunikacja wewnętrzna pracowników, co przekłada się na bardziej wydajną i efektywną pracę, a to prowadzi do zwiększenia przychodów przez firmę. Są to przesłanki, które uprawniają do zaliczenia wydatków na siłownię do kosztów uzyskania przychodów.


Data publikacji: 2019-12-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Jan
06 Wrzesień 2021

Dzień dobry, proszę powiedzieć czy jako Pośrednik w obrocie nieruchomościami mogę wrzucić w koszta zakup karnetu na basen/siłownie? (Jaki jest powód? Zachowaniem odpowiedniej postawy przy kontakcie z klientami, w tej branży liczą się kwestie wizerunkowe i merytoryczne. Pływalnia i siłownia, plus zajęcia dla ciała, pomagają zachować postawę niezbędną do pracy w tym zawodzie. Zaniedbanie tych kwestii powoduje mniejsze szanse na nawiązanie współpracy i podpisanie nowych kontraktów z klientami.)

 
Faktura XL
06 Wrzesień 2021

W naszej opinii tego typu argument jest nieco na wyrost i może być zakwestionowany w przypadku kontroli US.
Jeśli Pan jest przekonany o słuszności swoich argumentów, to pozostaje złożyć w KIS pismo o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jeśli KIS uzna, że wydatki na siłownie w Pana przypadku mogą stanowić koszt, to można bezpiecznie takie koszty na firmę ponosić.