Często przedsiębiorcy objęci obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej zastanawiają się nad wynajmem lub zakupem urządzenia rejestrującego w leasingu. Czy takie rozwiązania są w ogóle możliwe? wynajem kasy fiskalnej

Co mówią przepisy?

Ustawa o VAT przewiduje możliwość wykorzystywania przez podatników kas rejestrujących służących do ewidencji sprzedaży towarów i usług na zasadzie umowy najmu, dzierżawy, leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze. Jednak, aby tak się stało muszą zostać spełnione określone warunki: 
  • kasa rejestrująca powinna być kasą online
  • kasa rejestrująca musi być nabyta w okresie obowiązywania homologacji na nią
  • kasa posiada nową nie zapisaną jeszcze pamięć fiskalną i pamięć chronioną.
Pewne wymogi dotyczą również firm, które oddają w użytkowanie kasy fiskalne. Przedsiębiorcy muszą spełnić obowiązki określone przepisami zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących. Muszą:
  • przez cały okres użytkowania urządzenia zapewnić wymianę pamięci fiskalnej oraz pamięci chronionej kasy w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia
  • poinformować użytkownika kasy o danych teleadresowych głównego serwisu producenta kasy oraz o danych teleadresowych serwisu, który prowadzi to urządzenie
  • przekazać kopię dokumentu potwierdzającego nabycie kasy lub oświadczenie o jej nabyciu. Na dokumencie powinna znaleźć się data zakupu i numer faktury.


Data publikacji: 2020-11-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU