Z roku na rok wzrasta wysokość płacy minimalnej, która w 2023 roku wynosi 3 600 zł brutto. Na jej podstawie ustalane są składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców, również te preferencyjne. Podstawę wymiaru obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Preferencyjna składka ZUS

Składki preferencyjne w 2023 roku

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 590 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, a to wiąże się z tym, że wzrosła także wysokość obniżonej składki na ZUS (o 56,01 zł w skali miesiąca, a w skali roku o 672,12 zł). 

Poniżej porównanie składek za rok 2022 i 2023. 

Nazwa składki Podstawa wymiaru składek w 2022 r. 903 zł Podstawa wymiaru składek od  lipca 2023 r. 1080 zł
Emerytalna 19,52% 176,27 zł 210,82 zł
Rentowa 8% 72,24 zł 86,40 zł
Chorobowa 2,45% 22,12 zł 26,46 zł
Wypadkowa 1,67% 15,08 zł 18,04 zł
Fundusz Pracy Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki na ZUS nie opłaca za siebie składki na FP Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki na ZUS nie opłaca za siebie składki na FP
Suma 285,71 zł 341,72 zł

 

Składka zdrowotna w 2023 roku

Miesięczna składka zdrowotna ma taką samą wysokość w stosunku do wszystkich samozatrudnionych (tzw. mały i duży ZUS).

Od 2022 roku zmieniły się zasady wyliczania składki zdrowotnej, aktualnie wysokość składki zdrowotnej uzalezniona jest od wybranej formy opodatkowania. Dla opodatkowania wg skali podatkowej lub podatku liniowego przedsiębiorcy płacą składkę proporcjonalną do dochodu. Dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych przychodów w danym roku.

Skala podatkowa a składka zdrowotna
Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych opłacają składkę w wysokości 9% od dochodu. Jednak nie mniej niż 314,10 zł miesięcznie (9% z minimalnego wynagrodzenia).

Podatek liniowy a składka zdrowotna
Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym opłacają składkę w wysokości 4,9% od dochodu. Jednak nie mniej niż 314,10 zł miesięcznie (9% z minimalnego wynagrodzenia).

Ryczałt od przychodów a składka zdrowotna
Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy osiągną przychód roczny do 60 tys zł opłacają cały rok składkę miesięczną w kwocie 376,16 zł. W przedziale 60 tys zł do 300 tys zł składka miesięczna wzrasta do 626,93 zł miesięcznie. Z kolei przy przychodach powyżej 300 tys zł miesięczna składka zdrowotna wynosi 1128,48 zł.

Kto ma prawo do składek preferencyjnych ZUS?

Z obniżonych składek na ZUS mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Czas obowiązywania wynosi pełne 24 miesiące. Dzięki temu, że składki są sporo niższe w porównaniu z dużym ZUS-em pomagają przedsiębiorcom przetrwać trudny okres na początku prowadzenia działalności. 
Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 roku nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start, która daje im całkowite zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki za zero złotych obowiązują przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-05
Data publikacji: 2020-03-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU