Z roku na rok wzrasta wysokość płacy minimalnej, która w 2021 roku wynosi 2 800 zł brutto. Na jej podstawie ustalane są składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców, również te preferencyjne. Podstawę wymiaru obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Preferencyjna składka ZUS

Składki preferencyjne w 2021 roku

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, a to wiąże się z tym, że wzrosła także wysokość obniżonej składki na ZUS (o 18,98 zł w skali miesiąca, a w skali roku o 227,76 zł). 

Poniżej porównanie składek za rok 2019 i 2020. 

Nazwa składki Podstawa wymiaru składek w 2020 r. 780 zł Podstawa wymiaru składek w 2021 r. 840 zł
Emerytalna 19,52% 152,26 zł 163,97 zł
Rentowa 8% 62,40 zł 67,20 zł
Chorobowa 2,45% 19,11 zł 20,58 zł
Wypadkowa 1,67% 13,03 zł 14,03 zł
Fundusz Pracy Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki na ZUS nie opłaca za siebie składki na FP Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki na ZUS nie opłaca za siebie składki na FP
Suma 246,80 zł 265,78 zł

 

Składka zdrowotna w 2021 roku

Miesięczna składka zdrowotna ma taką samą wysokość w stosunku do wszystkich samozatrudnionych (tzw. mały i duży ZUS). Podstawę wymiaru składki ustala się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie z sektora przedsiębiorstw z czwartego kwartału roku poprzedniego, włączając wypłaty z zysku.
W 2021 r. podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 4 242,38 zł z czego 9% daje kwotę 381,81 zł i taką składkę muszą opłacić przedsiębiorcy w 2021 roku. 

 

Kto ma prawo do składek preferencyjnych ZUS?

Z obniżonych składek na ZUS mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Czas obowiązywania wynosi pełne 24 miesiące. Dzięki temu, że składki są sporo niższe w porównaniu z dużym ZUS-em pomagają przedsiębiorcom przetrwać trudny okres na początku prowadzenia działalności. 
Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 roku nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start, która daje im całkowite zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki za zero złotych obowiązują przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Data publikacji: 2020-03-09, autor: FakturaXL
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-06

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU