Z roku na rok wzrasta wysokość płacy minimalnej, która w 2020 roku wynosi 2 600 zł brutto. Na jej podstawie ustalane są składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców, również te preferencyjne. Podstawę wymiaru obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki preferencyjne w 2020 roku

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 350 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, a to wiąże się z tym, że wzrosła także wysokość obniżonej składki na ZUS (o 33,23 zł w skali miesiąca, a w skali roku o 398,76 zł). 

Poniżej porównanie składek za rok 2019 i 2020. 

Nazwa składki Podstawa wymiaru składek w 2019 r. 675 zł Podstawa wymiaru składek w 2020 r. 780 zł
Emerytalna 19,52% 131,76 zł 152,26 zł
Rentowa 8% 54,00 zł 62,40 zł
Chorobowa 2,45% 16,54 zł 19,11 zł
Wypadkowa 1,67% 11,27 zł 13,03 zł
Fundusz Pracy Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki na ZUS nie opłaca za siebie składki na FP Przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki na ZUS nie opłaca za siebie składki na FP
Suma 213,57 zł 246,80 zł

 

Składka zdrowotna w 2020 roku

Miesięczna składka zdrowotna ma taką samą wysokość w stosunku do wszystkich samozatrudnionych (tzw. mały i duży ZUS). Podstawę wymiaru składki ustala się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie z sektora przedsiębiorstw z czwartego kwartału roku poprzedniego, włączając wypłaty z zysku.
W 2020 r. podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 4 026,01 zł z czego 9% daje kwotę 362,34 zł i taką składkę muszą opłacić przedsiębiorcy w 2020 roku. 

 

Kto ma prawo do składek preferencyjnych ZUS?

Z obniżonych składek na ZUS mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Czas obowiązywania wynosi pełne 24 miesiące. Dzięki temu, że składki są sporo niższe w porównaniu z dużym ZUS-em pomagają przedsiębiorcom przetrwać trudny okres na początku prowadzenia działalności. 
Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 roku nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start, która daje im całkowite zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki za zero złotych obowiązują przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Data publikacji: 2020-03-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU