Preferencyjne składki ZUS są dedykowane na dwa lata od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. To niewątpliwa korzyść dla początkujących przedsiębiorców, którzy muszą zwracać szczególną uwagę na wysokość generowanych kosztów. Przez określenie preferencyjny ZUS rozumie się możliwość regulowania niższych składek na ubezpieczenie społeczne, co pozwala na sporą oszczędność. Środki, które nie muszą zostać wykorzystane na składki społeczne i zdrowotne, posłużą do rozwoju firmy i wypracowania dobrej pozycji na rynku. Jak kształtują się składki regulowane przez przedsiębiorcę po zakończeniu uprzywilejowanego dwuletniego okresu? kiedy koncza sie preferencyjne składki zus

Preferencyjny ZUS – jak wygląda w praktyce?

Każdy przedsiębiorca bez względu na charakter prowadzonej działalności ma obowiązek regulowania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składki są płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawca nie zezwala przedsiębiorcy na zrezygnowanie z ubezpieczenia. Minimalny dochód albo nawet strata również nie odciążają z tego obowiązku. Trzeba jednak zaznaczyć, że przez dwa lata od momentu założenia działalności, przedsiębiorca może regulować niższe stawki ubezpieczeń. Warto przyjrzeć się różnicom, a są one znaczne.

Pierwszą propozycją przygotowaną dla nowych przedsiębiorców jest 6-miesięczna ulga na start. Po upływie tego czasu można skorzystać z preferencyjnego ZUS-u. Przedsiębiorca ma także prawo zrezygnować z ulgi na start i płacić 2-letnią ulgę dla nowych firm (od dnia zarejestrowania firmy).

Wysokość składek ubezpieczenia społeczne regulowanych do ZUS-u jest uwarunkowana podstawą wymiaru podawaną przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca ma obowiązek uregulować na konto ZUS-u właściwy procent wskazanej podstawy wymiaru, gdzie w przepisach można znaleźć informację jedynie o minimalnej wysokości.

Preferencyjny ZUS

Standardowy "duży" ZUS 

  • najniższa podstawa wymiaru jest równa 30% minimalnego wynagrodzenia (w roku 2023 - 3490 zł, a po podwyżce w lipcu od 3600 zł brutto), czyli 1047 zł a później 1080 zł;
  • wartość składki społecznej z dobrowolnym chorobowym - 331,26 zł a od lipca 341,72 zł;
  • wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od formy opodatkowania wybranej w danym roku kalendarzowym.
  • najniższa możliwa podstawa wymiaru jest równa 60% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2023 - 6935,00 zł), czyli 4161,00 zł;
  • wartość składki społecznej z dobrowolnym chorobowym - 1316,54 zł;
  • wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uwarunkowana formą opodatkowania wybraną w danym roku kalendarzowym;
  • Fundusz Pracy - 101,94 zł

Suma składek społecznych: 331,26 zł, a następnie 341,72 zł

Suma składek społecznych i składek na FP: 1418,48 zł

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wyznaczana dla każdego podatnika na innych zasadach.

Można jednoznacznie stwierdzić, że preferencyjny ZUS regulowany w pierwszych dwóch latach prowadzenia firmy jest o wiele korzystniejszy niż składki płacone po upływie tego czasu. Niestety, po dwóch latach przedsiębiorca ma obowiązek regulowania standardowych składek, nazywanych duży ZUS. Jednak, po spełnieniu konkretnych wymagań dostępna jest też opcja małego ZUS-u Plus, czyli tzw. składek od dochodu.

Jak długo można regulować preferencyjne składki ZUS?

Przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wymaga się, aby podatnik sprawdził, kiedy kończy się ten okres i od tego momentu zaczął regulować nowe składki.

PRZYKŁAD 1
Pani Justyna rozpoczęła prowadzenie swojej firmy w dniu 1 listopada 2021 roku. Zdecydowała się na regulowanie preferencyjnych składek ZUS wraz z dniem rejestracji. Pierwsza składka w pełnej wartości zostanie uregulowana przez panią Justynę w listopadzie 2023 roku. Wyznaczona kwota musi być uregulowana najpóźniej do 20 grudnia (w przypadku, gdy podatnik nie ubezpiecza pracowników). Przyznana przez ustawodawcę ulga obowiązuje do 31 października 2023 roku. Pani Justyna musi wykonać przerejestrowanie w dniu 1 listopada 2023 roku.

Warto wyjaśnić, że rejestrując działalność w niepełnym miesiącu, to w tym miesiącu również można wykorzystać składkę preferencyjną. W praktyce podatnik oblicza składkę proporcjonalnie do liczby dni, w których prowadził działalność, a składka zdrowotna musi być naliczona w pełnej wysokości bez względu na liczbę dni prowadzenia działalności.  Okres 24 miesięcy zaczyna się od miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności albo zakończeniu ulgi na start.

PRZYKŁAD 2
Pani Anna wybrała preferencyjny ZUS w dniu 14 listopada 2021 roku. W listopadzie uregulowała składki społeczne w preferencyjnej wysokości (proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności, czyli 17), a okres preferencyjny zaczyna się w miesiącu następnym, czyli 1 grudnia 2021 roku. W takiej sytuacji pani Anna pierwsze pełne składki ureguluje dopiero za grudzień 2023, a płatność musi być zrealizowana do 10 stycznia. Podane informacje wskazują, że ulga kończy się 30 listopada 2023 roku, z kolei przerejestrowanie na nowe składki musi mieć miejsce 1 grudnia 2023 roku.

PRZYKŁAD 3
Pan Adam prowadzi swoją firmę od 6 września 2021 roku i wybrał ulgę na start. Składka zdrowotna musi zostać uregulowana od września 2021 do marca 2022 roku, gdzie pierwszym pełnym miesiącem prowadzenia działalności był październik 2021 roku i właśnie od tego miesiąca zaczyna obowiązywać 6-miesięczna ulga. W dniu 1 kwietnia 2022 roku odbędzie się przerejestrowanie przedsiębiorcy na składki preferencyjne, które zakończą się w marcu 2024 roku.

Koniec preferencyjnej składki ZUS – jakie formalności musi wykonać podatnik?

Dla każdego przedsiębiorcy bardzo ważne jest poprawne wyznaczenie, kiedy kończy się prawo do korzystania ze stawek preferencyjnych. Jest to uwarunkowane różnicą w wysokości opłacalnych składek i formalnościami, które trzeba wykonać. Po zakończeniu prawa do korzystania ze stawek preferencyjnych podatnik musi wykonać przerejestrowanie w ZUS-ie.

Wymaga się złożenia formularza ZUS ZWUA – jest to potrzebne do wyrejestrowania się z aktualnego kodu tytułu do ubezpieczeń. Przedsiębiorca musi podać kod przyczyny wyrejestrowania i w tym przypadku podaje się kod 600, czyli inną przyczynę wyrejestrowania.

Kolejnym krokiem jest ponowna rejestracja. Do tego zadania należy wykorzystać formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA, jeżeli podatnik rejestruje się tylko do ubezpieczeń zdrowotnych z kodem tytułu ubezpieczeń dla dużego ZUS (05 10 XX) albo dla małego ZUS Plus (składki od dochodu - 05 90 lub 05 92 XX).

Kiedy zakończy się miesiąc, od kiedy przedsiębiorcę obowiązują nowe składki, podatnik jest zobligowany do dostarczenia deklaracji ZUS DRA z wykazaną wysokością uregulowanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.


Data publikacji: 2023-02-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU