Od października 2020 roku niektórzy podatnicy mają obowiązek oznaczania kodów GTU w pliku JPK_V7. Czy symbole GTU należy umieszczać w każdym przypadku i czy również powinny znaleźć się na fakturach VAT? uslugi spedycyjne GTU-13

Świadczenie usług spedycyjnych, a oznaczenie GTU-13

Usługi spedycji obejmują między innymi transport drogowy. Ten rodzaj usług oznacza się w JPK_V7 symbolem GTU-13. Nie ma obowiązku stosowania go na fakturach. 
Wynika to z rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.  
„Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami” został sklasyfikowany w PKWiU 49.4. W jego zakres wchodzi między innymi: 
  • transport drogowy towarów samochodami, chłodniami
  • transport drogowy produktów naftowych cysternami.
  • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
  • pozostały transport drogowy towarów.
„Magazynowanie i przechowywanie towarów” sklasyfikowane jest w PKWiU 52.1 i obejmuje między innymi:
  • magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
  • magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż.
W związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK VAT oraz oznaczeń GTU, do Ministerstwa Finansów wpływały pytania dotyczące wymienionych zagadnień. W udzielonych odpowiedziach Ministerstwo wyjaśniło, że kompleksowa usługa spedycji nie podlega oznaczeniu GTU-13, pomimo, że zalicza się do niej również usługa magazynowa lub usługa transportowa. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2021 roku o nr. 0114-KDIP4-3.4012.561.2020.2.EK napisał, że: 

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii oznaczenia w ewidencji usług spedycji i logistyki sklasyfikowanych w PKWiU: 52.21, 52.22 oraz 52.23, na wstępie, należy zauważyć, że oznaczenie »13« odnosi się jedynie do świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. (...) Tym samym, dla usług spedycji i logistyki nie znajdzie zastosowania w ewidencji oznaczenie »13«, gdyż usługi te nie mieszczą się w grupowaniu ex 52.1. 

W związku z tym należy uznać, że świadczenie usług spedycyjnych nie mieści się w grupowaniu ex 49.4, ex 52.1 PKWiU 2015, dlatego w JPK_VAT z deklaracją nie trzeba umieszczać oznaczenia GTU-13.


Data publikacji: 2021-06-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU