Towary znajdujące się na stanie firmy powinny być prawidłowo wycenione. Ma to znaczenie ze względu na pracę przedsiębiorstwa jak i optymalizację zysków. Przedsiębiorca do wyceny może zastosować którąś z wymienionych metod: FIFO, LIFO, LOFO, FEFO, HIFO. metody fifo lifo

Wybór metody magazynowania i rozchodu towarów – metoda FIFO, LIFO i FEFO

Przedsiębiorca, dla którego ważne jest szybkie i sprawne przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie towarów z magazynu powinien skorzystać z metod usprawniających prowadzenie magazynu. 

Metoda FIFO
skrót od angielskich słów First in First Out – „pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi”. Za pomocą tej metody można dokonać wyceny zapasów i ich rozchodów. Przez wielu uznawana jest za najprostszą. Metoda najbardziej logiczna, prosta i uporządkowana, dlatego jest najczęściej stosowana. Zgodnie z tą metodą towary, które najwcześniej pojawiły się w magazynie wyjdą z niego jako pierwsze. 

Metoda LIFO
skrót od słów Last In First Out – „ostatnie wchodzi, pierwsze wychodzi” lub metoda najpóźniejszej dostawy. Polega na księgowaniu towaru, który jako ostatni został przyjęty na magazyn. Najpierw wydawany jest towar, który znajduje się na magazynie najkrócej. Metoda stosowana dość rzadko. 

Metoda FEFO
skrót od First Expired First Out – „pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi”. Metoda stosowana w przypadku posiadania na magazynie towarów z terminem ważności. Przeważnie chodzi o produkty świeże i spożywcze. Zgodnie z tą zasadą, produkty których data ważności kończy się najwcześniej opuszczają magazyn jako pierwsze. 

Oprócz wymienionych metod znane są jeszcze 2 mniej popularne. W niektórych działalnościach mogą przynieść przedsiębiorcom sporo korzyści. Jest to:

Metoda LOFO
skrót od Lowest In First Out – „najtaniej kupione, pierwsze sprzedane”. Zgodnie z tą metodą pierwsze z magazynu wydawane są towary najtańsze, a pozostają w nim towary najdroższe. 

Metoda HIFO
skrót od Highest In First Out, oznacza: „najdrożej kupione, pierwsze sprzedane”. Metoda odwrotna do poprzedniej. W tym wypadku pierwsze z magazynu wychodzą produkty najdrożej kupione, a pozostają te zakupione taniej. Metoda ta jest chętnie stosowana przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Metoda FIFO i LIFO – przykładowa wycena

Aby zobaczyć różnice pomiędzy jedną, a drugą metodą najlepiej jest posłużyć się przykładem przedsiębiorcy, który dokonał zakupu dowolnych materiałów:
2 marca – 300 kg, 20 zł/kg
10 marca – 400 kg, 18 zł/kg
21 marca – 100 kg, 23 zł/kg.
Do produkcji zostało wykorzystanych 600 kg materiałów.

Wycena metodą FIFO
300 kg x 20 zł/kg + 300 kg x 18 zł/kg = 6 000 zł + 5 400 zł = 11 400 zł
Wartość zapasu: 100 kg x 18 zł/kg + 100 kg x 23 zł/kg = 1 800 zł + 2 300 zł = 4 100 zł.

Wycena metodą LIFO
100 kg x 23 zł/kg + 400 kg x 18 zł/kg + 100 kg x 20 zł/kg = 2 300 zł + 7 200 zł + 2 000 zł = 11 500 zł
Wartość zapasu: 200 kg x 20 zł/kg = 4 000 zł.

Która metoda najlepsza?

Jeżeli chodzi o wybór najlepszej metody to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa. Warto jednak wziąć pod uwagę zalety i wady każdej z omawianych metod. 
Metoda FIFO – pomaga utrzymać porządek w magazynie, szczególnie w tych o wysokim tempie zarządzania. Sprowadza do minimum ryzyko przetrzymywania towaru w magazynie oraz nie dopuszcza do opóźnień w dostawach
Metoda LIFO – stosowana jest najrzadziej. Jest niekorzystna w przypadku dużych magazynów. Dezorganizuje proces zarządzania
Metoda FEFO – najbardziej korzystna w przypadku magazynów z towarami z datą przydatności (art. spożywcze, kosmetyki, chemia itp.). Dzięki niej można uniknąć strat związanych z przechowywaniem towarów przeterminowanych lub związanych z obniżką cen produktów z krótkim terminem przydatności.


Data publikacji: 2021-04-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU