Czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w sferze produkcji lub handlu towarami powinni prowadzić magazyn? Kiedy i w jakiej sytuacji warto zdecydować się na zakup programu magazynowego? magazyn dzialalnosc jednoosobowa

Jednoosobowa działalność – czy jest obowiązek prowadzenia magazynu?

Magazyn służy do właściwego przechowywania dóbr materialnych. O obowiązku jego prowadzenia można przeczytać w ustawie o rachunkowości. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących księgi handlowe. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy raczej nie rozliczają się za pomocą pełnej księgowości, dlatego też nie mają obowiązku prowadzenia magazynu. 
Nie oznacza to jednak, że przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie można zdecydować się na prowadzenie magazynu. Program magazynowy może pomóc usprawnić proces produkcji, zamówień i sprzedaży. Dzięki niemu przedsiębiorca może kontrolować bieżące stany materiałów i towarów, jak również łatwiej jest mu utrzymać porządek, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na zwiększenie zysków.

Firma produkcyjna lub usługowa – inne korzyści wynikające z prowadzenia magazynu

Program magazynowy wykorzystywany w jednoosobowej działalności prowadzonej w zakresie obrotu towarami i materiałami potrzebnymi do produkcji umożliwia przedsiębiorcy śledzenie na bieżąco zapasów magazynowych (duża liczba towarów, towary bardzo zróżnicowane, krótki okres przydatności). Prowadzony sumiennie daje rzeczywisty obraz tego co jest na magazynie. Przedsiębiorca w każdej chwili może sprawdzić jakie materiały i towary posiada oraz w jakiej ilości. Pozwala mu to uniknąć braków w magazynie. 
Z jego pomocą może łatwo sprawdzić cenę nabycia i porównać ją z ceną określoną przy sprzedaży danych produktów. Dzięki temu widzi dokładnie ile przedsiębiorstwo zarabia na obrocie i produkcji.Spis z natury

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przeprowadzenia remanentu na koniec roku podatkowego. Jest to zgodne z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Ich obowiązkiem jest spisanie wszystkich będących na stanie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na:
 • dzień 1 stycznia
 • na koniec każdego roku podatkowego
 • dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • w przypadku utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym
 • w przypadku zmiany wspólnika
 • w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników
 • w przypadku likwidacji działalności.
Wartość przeprowadzonego na koniec roku spisu z natury ma znaczenie przy ustaleniu właściwej podstawy do opodatkowania w zeznaniu rocznym, dlatego tak ważne jest, aby remanent był przeprowadzony w sposób prawidłowy i dokładny. W tym wypadku pomocny wydaje się być właściwy program magazynowy. Należy pamiętać, aby w spisie z natury wykazać faktycznie posiadane w danym momencie określone materiały i towary. 
Do 2019 roku obowiązek sporządzania spisu z natury dotyczył również ryczałtowców, ale z dniem 1 stycznia 2019 roku został on uchylony.

Program magazynowy online

Posiadanie programu magazynowego w jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo przydatnym narzędziem. Jednak duża część przedsiębiorców uważa, że taki program nie przynosi korzyści, a zwiększa jedynie koszty prowadzenia działalności. Nie jest to jednak do końca prawdą.

Dobry program magazynowy umożliwia:
 • sprawne zarządzanie produkcją
 • kontrolę i optymalizację stanów
 • optymalizację przepływów
 • obsługę rezerwacji i zamówień
 • zarządzanie towarami z określonym terminem przydatności
 • opcję wygenerowania pliku JPK_MAG
 • możliwość wystawiania dokumentów magazynowych online.

Wszystkie te cechy spełnia program Faktura XL, który serdecznie polecamy wszystkim przedsiębiorcom poszukujących dobrego programu do magazynu online.


Data publikacji: 2020-07-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU