Od kilku lat, płaca minimalna podwyższana jest w każdym roku o określoną kwotę. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami wysokość płacy minimalnej w 2023 roku ma być zmieniana dwa razy. Powodem jest między innymi wielka inflacja, a także duży wzrost cen energii elektrycznej, spore podwyżki stóp procentowych. minimalne wynagrodzenie 2023

Co to jest płaca minimalna?

Płaca minimalna jest wynagrodzeniem pracownika ustalonym na dopuszczalnym najniższym poziomie wynagrodzenia pieniężnego jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Określana jest w postaci stawki lub minimalnego wynagrodzenia za pracę w obowiązującym wymiarze czasu. Najczęściej w skali miesiąca. Płaca minimalna ustalana jest przez państwo i nie zależy od poziomu kompetencji pracownika oraz innych składników wynagrodzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wysokość płacy minimalnej jaka ma obowiązywać w danym roku i kieruje ją do Rady Ministrów. Po przyjęciu przez rząd propozycja zostaje skierowana do konsultacji do Rady Dialogu Społecznego.

Wysokość płacy minimalnej ustala się na podstawie prognoz inflacji jaka może wystąpić w kolejnym roku. Celem wynagrodzenia minimalnego jest zabezpieczenie podstawowych wymagań bytowych ludzi. Przepisy nie pozwalają, aby pracownik został zatrudniony na pełen etat za wynagrodzenie niższe od ustalonego minimalnego. Taka sytuacja byłaby niezgodna z Kodeksem pracy. Podobne zasady dotyczą osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych stosujących stawkę godzinową.

Wysokość płacy minimalnej zmienia się każdego roku. W ostatnich pięciu latach podwyżki były dość spore i kształtowały się następująco:

Wynagrodzenie minimalne
 • 2018 rok – 2 100 zł
 • 2019 rok – 2 250 zł
 • 2020 rok – 2 600 zł
 • 2021 rok – 2 800 zł
 • 2022 rok – 3 010 zł

Minimalna stawka godzinowa
 • 2018 rok – 13,70 zł
 • 2019 rok – 14,70 zł
 • 2020 rok – 17,00 zł
 • 2021 rok – 18,30 zł
 • 2022 rok – 19,70 zł

Podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku

Na 2023 rok zostały przewidziane dwie podwyżki płacy minimalnej. Pierwsza zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Natomiast druga zostanie wprowadzona z dniem 1 lipca 2023 roku i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku. Nowe stawki będą kształtowały się następująco:

Płaca minimalna w 2023 roku
 • od 1 stycznia do 30 czerwca – 3 490 zł
 • od 1 lipca do 31 grudnia – 3 600 zł

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku
 • od 1 stycznia do 30 czerwca – 22,80 zł
 • od 1 lipca do 31 grudnia – 23,50 zł


Data publikacji: 2022-09-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU