Od 1 lipca 2024 roku przedsiębiorców czeka szereg zmian w pliku kontrolnym JPK_V7. Raport nie zostanie zniesiony nawet po wprowadzeniu obowiązkowego systemu KSeF, ale znajdą się w nim dodatkowe pozycje. oznaczenia bfk off plik jpk v7
Po opublikowaniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług uzyskaliśmy dodatkowe wskazówki dotyczące planowanych przez Ministerstwo finansów zmian dotyczących raportu JPK_V7.

Nowe oznaczenia w JPK_V7: OFF

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur przyniesie wiele zmian, stąd konieczna jest nowelizacja obowiązujących przepisów dotyczących JPK_VAT. Oznaczenie „OFF” odnosi się do faktur wystawianych w trakcie awarii KSeF oraz w okresie niedostępności tego systemu.

Trudności z systemem przyczyniły się do braku nadanie numeru identyfikacyjnego KSeF, a także braku przesłania dokumentu do systemu. Dzięki specjalnemu oznaczeniu OFF można zweryfikować faktury wystawiane w trakcie awarii i niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur. Przyczyn awarii jest kilka - mogą być związane z pracami serwisowymi albo błędnym postępowaniem ze strony podatnika.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 roku.

Jeżeli KSeF uniemożliwia przygotowanie faktur ustrukturyzowanych, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia faktury do systemu w terminie jednego dnia.

Nowe oznaczenia w JPK_V7: BFK

Oznaczenie „BFK” odnosi się do faktur elektronicznych i faktur wystawianych w postaci papierowej bez zastosowania Krajowego Systemu e-Faktur. Określenie jest przydatne, gdy podmiot nie ma obowiązku korzystania z KSeF i przygotowania faktur ustrukturyzowanych.


Data publikacji: 2023-11-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU