Od rozliczenia za październik 2020 roku, podatników obowiązuje nowy plik JPK V7. W związku z jego wprowadzeniem powstał obowiązek stosowania specjalnych oznaczeń w stosunku do rodzaju zawieranej transakcji. raport fiskalny oznaczenie RO JPK-V7

Nowy plik JPK-V7

Wprowadzenie nowej struktury JPK VAT ma na celu z jednej strony uproszczenie raportów związanych z prowadzonymi ewidencjami podatku VAT, a z drugiej strony ma ułatwić organom podatkowym walkę z nieuczciwymi podatnikami.

Nowy plik JPK składa się z 2 części: 
  • ewidencyjnej – zawiera elementy podobne do deklaracji JPK VAT-7 składanych wcześniej
  • deklaracyjnej – zawiera pozycje wykazane w deklaracji VAT-7.
Dodatkowym obowiązkiem podatników jest konieczność oznaczania poszczególnych transakcji lub towarów/usług symbolem GTU, zwłaszcza transakcji uznawanych za wrażliwe, jak np.: sprzedaż wyrobów tytoniowych, elektroniki, zakup płodów rolnych od rolnika ryczałtowego. 

Podmioty zobowiązane do wysyłki JPK V7

Z dniem 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT zostali zobowiązani do wysyłki nowego pliku JPK V7 (mikro, małe, średnie i duże firmy). Pomimo jego wprowadzenia, podatnicy nadal mają obowiązek składania deklaracji: VAT-UE, VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14. 

Raport fiskalny z kasy

zgodnie z definicją zawartą w par. 2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących przez raport fiskalny należy rozumieć: 

odpowiednio pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy.

Podsumowując: raport fiskalny służy do wykazywania w ewidencji księgowej transakcji dokonywanych za pomocą kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Jest też jednym z dokumentów, które wykazuje się w nowym JPK V7. 

Raport fiskalny w nowym JPK V7

Raport fiskalny w nowym JPK V7 oznacza się symbolem RO. Jest to zgodne z par. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Symbol RO przeznaczony jest dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych z informacjami o sprzedaży z kas rejestrujących. Stosują go podatnicy uzyskujący przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie korzystających ze zwolnienia z kasy fiskalnej.


Data publikacji: 2021-05-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU