Od 1 października 2020 roku faktury wystawiane do paragonu w związku ze zmianą przepisów będą ujmowane w inny sposób. Zmiana dotyczyć będzie między innymi nowych zasad oznaczania tego rodzaju faktur. Oznaczenie FP dla faktur do paragonu w JPK-7

Faktura do paragonu oznaczona „FP” w JPK_V7

W nowej strukturze JPK_VAT na podatników został nałożony obowiązek oznaczania dokumentów sprzedaży wystawionych do paragonów fiskalnych. Wymagane jest oznaczenie „FP” („faktura do paragonu”). W celu wyjaśnienia Ministerstwo Finansów wydało objaśnienie, w którym można przeczytać

W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

Ministerstwo Finansów przekazało również podatnikom informację dotyczącą sum kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego. Przedsiębiorcy nie powinni w nich uwzględniać wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług dokumentowanych fakturami.

Nowy JPK, a faktura uproszczona

W 2020 roku paragony z numerem NIP będące fakturami uproszczonymi należy wykazywać w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej. Zmiany w tym zakresie i obowiązek wykazywania faktur uproszczonych w nowym JPK VAT zaczną obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Oznaczenie „FP” na fakturze

Na fakturach wystawionych przed wejściem w życie nowej struktury JPK V7, które nadal obowiązują musi znaleźć się oznaczenie „FP”. Jest to działanie zgodne z tym co twierdzi Ministerstwo Finansów

oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.


Data publikacji: 2020-10-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU