Tzw. PIT zerowy cały czas rodzi wiele wątpliwości wśród podatników. Czy osoby korzystające z ulgi dla młodych i zwolnione z podatku muszą składać rozliczenia podatkowe mając zerowy podatek? pit zerowy

Obowiązek podatkowy 

zgodnie z ustawą o PIT dotyczy każdej osoby, która w danym roku uzyskała dochody z tytułu pracy, działalności gospodarczej lub innych źródeł. Wybór odpowiedniej deklaracji zależy od źródła dochodu. 

Osoby, które osiągają przychody, co do zasady składają zeznanie podatkowe za pomocą deklaracji PIT-37, którą wypełniają na podstawie deklaracji PIT-11 wystawionej przez płatnika zawierającą wykaz kwot zaliczek na podatek oraz składki ubezpieczeniowe i kwoty dochodu oraz przychodu. 

Podatnik ma obowiązek złożyć roczną deklarację podatkową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, za który zostało dokonane rozliczenie. Opodatkowanie osób korzystających z ulgi dla młodych wynosi 0 zł, ponieważ taka osoba zwolniona jest z opłacania podatku. 

PIT zerowy 

Deklaracje podatkowe składa się jedynie w sytuacji opodatkowania dochodów. Podatnik, który został zwolniony z zapłaty podatku (PIT zerowy) nie musi wypełniać deklaracji rocznej za dany rok. Wynika z tego, że rozliczenie podatkowe w ramach ulgi dla młodych nie wymaga składania deklaracji w roku rozliczeniowym, chyba że dochód roczny podatnika przekracza wartość 85 528 zł. W takiej sytuacji podatnika nie obowiązuje zerowe opodatkowanie i ma on obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe oraz rozliczyć podatki od dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba korzystająca z ulgi dla młodych powinna w każdym roku obliczać kwotę uzyskiwanych dochodów celem ustalenia, czy nie przekroczyła limitu jaki obowiązuje przy PIT zerowym.


Data publikacji: 2021-07-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU