Od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy mogą zawiązywać nowy rodzaj spółki kapitałowej jaką jest Prosta Spółka Akcyjna. W jaki sposób opodatkowana jest Prosta Spółka Akcyjna? podatki w prostej spolce akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Dochód do opodatkowania w PSA ustala się na podstawie osiągniętych przychodów i kosztów uzyskania przychodów na podstawie dwóch źródeł: 
  • przychodów z zysków kapitałowych
  • przychodów z innych źródeł. 
Dochód uzyskany w Prostej Spółce Akcyjnej przeważnie opodatkowany jest podatkiem CIT w wysokości 19%. W niektórych przypadkach można skorzystać ze stawki preferencyjnej 9%.
Podatek do zapłaty (jeżeli wystąpi) stanowi sumę podatków obliczonych z każdego źródła z zastosowaniem odpowiedniej stawki.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z innych preferencji wskazanych w ustawie o CIT, jak np. ulga B+R lub IP-BOX. Spółka może też wybrać inną formę opodatkowania, jaką jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, znany pod nazwą estoński CIT. 

Prosta Spółka Akcyjna jest też podatnikiem podatku VAT, akcyzy oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).


Data publikacji: 2021-10-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU