Wpłata 100% zaliczki na zamówienie, jak rozliczyć VAT i PIT?

2023-08-07

Czym jest zaliczka? Zaliczkę należy rozumieć jak wpłatę określonej kwoty uzgodnionej przez strony transakcji na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług. Powody wyboru tego sposobu zapłaty...

Wolny zawód – jaką formę opodatkowania wybrać?

2023-08-02

Czym jest wolny zawód? Ustawy podatkowe nie zawierają definicji wolnego zawodu. Jedynie taki zapis można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wolny zawód wykonują przede...

Podatek giełdowy – rozliczanie zysków kapitałowych

2023-07-28

Podatek giełdowy — co to jest? Art. 30a i 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatek giełdowy wynosi 19% (co jest zgodne...

Flipping nieruchomości – jak rozliczyć podatek?

2023-07-27

Flipping nieruchomości – co to takiego? Flipping mieszkań to jeden z dostępnych sposobów inwestowania na rynku nieruchomości. Polega na nabyciu mieszkań (dostępnych w korzystnej cenie), następnie...

Rozliczenie sprzedaży telefonu zakupionego na firmę

2023-07-27

Sprzedaż telefonu dla firmy lub osoby prywatnej Sprzedaż firmowych rzeczy osobom prywatnym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej. Gdy przedsiębiorca...

Jak rozliczyć opłatę za wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu?

2023-07-26

Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego  Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT przychody określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT,...

Podatek od najmu prywatnego 2023

2023-07-26

Najem prywatny 2023 – podstawowe informacje Najem prywatny jest umową zawieraną pomiędzy wynajmującym, a najemcą w ramach, której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania...

Ulga dla młodych dla członka zarządu spółki

2023-07-24

Komu przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od wynagrodzenia? Ulga dla młodych to zwolnienie od podatku dochodowego przychodów: ze stosunku pracy, z tytułu umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z...

Określenie miejsca opodatkowania dla usług budowlanych wykonywanych w UE

2023-07-21

Miejsce opodatkowania usług budowlanych świadczonych w Unii Europejskiej  W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT należy w pierwszej kolejności ustalić miejsce świadczenia usługi, czyli kraj opodatkowania. Z...

Odliczenie VAT od faktury z adnotacją „na użytek osobisty”

2023-07-17

Prawo do odliczenia podatku VAT przez czynnego podatnika VAT Jednym z praw czynnego podatnika VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów lub usług...