Obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców działających na polskim, a także zagranicznym rynku jest płacenie podatków. Celem tego artykułu jest przywołanie wszystkich ważnych terminów, dotyczących płacenia konkretnych zobowiązań podatkowych o których każdy podatnik musi pamiętać. terminy podatkowe 2024

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2024

 • Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej,
 • Do 20 tego dnia każdego miesiąca należy uiścić zaliczki na podatek dochodowy, które dotyczą przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychdów,
 • Do 25 tego każdego miesiąca należy rozliczyć podatek VAT, a także wysłać plik JPK-V7M. Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT w systemie kwartalnym wysyłają co miesiąc plik JPK-V7K. Termin płatności podatku upływa 25go dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 • Do 25 tego należy rozliczyć VAT UE w wersji elektronicznej
 • Do 25 tego płatnicy zwolnieni z VAT, który importowali usługi składają VAT-9M
 • ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni to termin na rozliczenie VAT w przypadku importu w procedurze VAT IOSS
 • ostatni dzień miesiąca po zakończonym kwartale to termin na rozliczenie VAT OSS

Należy zapamiętać, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie w 2017 roku, wszystkie informacje, które stanowią podsumowanie działalności przedsiębiorstwa muszą być wysyłane tylko i wyłącznie do dnia 25go każdego miesiąca w formie elektronicznej.
Od 2020 roku wszystkie należności podatkowe z tytułu CIT, PIT i VAT należy wpłacać do Urzędu Skarbowego na stały indywidualny mikrorachunek podatkowy.


Lista ważnych terminów podatkowych odnoszących się do rocznego zeznania:

 • Do 30-go kwietnia roku, który ma miejsce po roku podatkowym należy dostarczyć zeznanie, które zawiera informacje o wysokości dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo, albo w sytuacji poniesionej straty w roku podatkowym. Są to takie dokumenty jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
 • Do 30-go kwietnia roku (2 maj w 2023 r.), który ma miejsce po roku podatkowym istnieje obowiązek wpłaty (wynika ona ze złożonego zeznania) różnicy, która wystąpiła pomiędzy podatkiem należnym, a kwotą, która została wpłacona na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za konkretny rok.
 • Do końca lutego należy złożyć deklarację PIT-11, w sytuacji gdy jest ona składana za rok poprzedni oraz ma formę elektroniczną, która zawiera wiadomości o dochodach przedsiębiorcy
 • Do 31-go stycznia należy złożyć PIT-4R
 • Do końca stycznia należy złożyć deklarację PIT-8AR, która obejmuje rok poprzedni.

Do kiedy zapłacić ZUS i wysłać ZUS-DRA?

 • Do dnia 15-go następego miesiąca płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, kościoły, ZUS, ZOZ, itp.,
 • Do dnia 20-go następnego miesiąca składki ZUS zapłacą płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).
 • Do 20-go maja należy złożyć rozliczenie roczne składki zdrowotnej za poprzedni rok

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-03
Data publikacji: 2018-05-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU