Przedsiębiorcom czasami zdarza się robić prywatne zakupy na firmę. Takie działanie jest niedopuszczalne. Jeżeli urząd skarbowy podczas kontroli zauważy, że zakupione produkty nie służą działalności gospodarczej lub budzą wątpliwości może zakwestionować zakup. Podatnikowi za zrobienie prywatnych zakupów na firmę grożą poważne konsekwencje. prywatne zakupy faktura na firme

Zakup prywatny na firmę, a wyższy koszt uzyskania przychodu

Prowadzenie działalności gospodarczej daje możliwość otrzymania faktury przy każdych zakupach. Sprzedawcy nie interesuje, czy przedsiębiorca kupuje towary dla celów prywatnych, czy firmowych, dlatego jeżeli zostanie poproszony o wystawienie dokumentu, to go wystawi. Wystarczy, jeżeli nabywca poda numer NIP i tym samym zweryfikuje nazwę firmy. Wystawiony dokument sprzedaży trafia do obrotu i do rąk przedsiębiorcy. Stanowi potwierdzenie zawartej transakcji sprzedaży. Zarówno sprzedawca jak i nabywca powinni rozliczyć fakturę sprzedaży. Dla nabywcy opłacona faktura VAT jest kosztem. Jeżeli przedsiębiorca zakupił towary, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a urząd skarbowy do tego dojdzie, to może uznać, że podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodu i przez to zapłacił mniejszy podatek, co może oznaczać, że chciał oszukać państwo. Zakupione towary muszą być zgodne z profilem prowadzonej działalności przewidzianej dla danego podmiotu gospodarczego. Wyznacznikiem są kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). 

Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest uporządkowanym pogrupowaniem typów działalności gospodarczej, branż i sektorów. Profil każdej działalności gospodarczej posiada przyporządkowany jej kod.

Obowiązkiem wpisania kodów PKD objęte są między innymi:  Przedsiębiorca zakładając działalność musi odnaleźć kod, który jak najlepiej będzie opisywał jego działalność. Istnieje możliwość wybrania większej ilości kodów. Jeżeli po jakimś czasie prowadzenia działalności przedsiębiorca będzie chciał poszerzyć lub zawęzić asortyment sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, to powinien dopisać do działalności lub wykreślić kody PKD. 

Co grozi przedsiębiorcy za zrobienie prywatnych zakupów na firmę?

Właściwością kosztów uzyskania przychodów jest możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy, dlatego każde nieprawidłowe ujęcie wydatku w kosztach firmowych traktowane jest jak naruszenie przepisów prawa podatkowego. Jak wskazuje art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli urząd skarbowy zauważy, że podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodów przez ujęcie w nich zakupów dokonanych na cele prywatne może stwierdzić u takiego przedsiębiorcy zaległość podatkową i zobowiąże podatnika do zapłaty całego podatku razem z zaległymi odsetkami. W przypadku, kiedy działanie przedsiębiorcy zostanie uznane za celowe, to może on ponieść konsekwencje karnoskarbowe. Sąd może nałożyć na podatnika karę grzywny i dodatkowo orzec, czy popełnił on przestępstwo, czy bardziej przewinienie.


Data publikacji: 2023-09-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU