Przedsiębiorca zakładający własną działalność gospodarczą przez pierwsze miesiące może korzystać z ulgi na start. W kolejnych miesiącach obowiązuje tak zwany mały ZUS, który również wiąże się z niższymi stawkami składek społecznych. Aby skorzystać z ulg, należy dokładnie poznać warunki, jakie musi spełnić firma. W przeciwnym wypadku, zamiast preferencyjnych składek trzeba opłacać duży ZUS. obnizona skladka zus dla nowej firmy

Ile wynosi obniżona składka ZUS dla nowej firmy?

Polska jest krajem przyjaznym dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją działalność. Na zarejestrowanie firmy i sfinalizowanie wszystkich spraw formalnych potrzeba jednego dnia. Co ważne, rejestracja nie wymaga nawet wizyty w urzędzie. Wystarczy aktywny profil zaufany. Aby zachęcić przedsiębiorców do zakładania własnych firm, ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS. Czy takie rozwiązanie jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy? Dowiesz się tego z dzisiejszego artykułu. Pochylimy się również nad pytaniem odnośnie do całego procesu rejestrowania firmy i czynników, które zasługują na szczególną uwagę.

Kiedy warto zarejestrować działalność gospodarczą? Wskazujemy konkretny dzień

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest zobowiązany do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Jednak ustawodawca umożliwia skorzystanie z ulgi w pierwszych pełnych 6 miesiącach po zarejestrowaniu firmy (ulga na start). Dla przedsiębiorcy oznacza to zwolnienie z obowiązku regulowania składek na ubezpieczenia społeczne.

Ulga na start przysługuje przez 6 pełnych miesięcy. Kiedy rejestracja odbywa się 1 dnia miesiąca, 6 miesięcy jest liczone od miesiąca dokonania rejestracji. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy założyli firmę w każdy inny dzień miesiąca, 6 miesięcy jest liczone od miesiąca przypadającego po miesiącu założenia działalności. Kiedy pierwszy miesiąc jest niepełny, przedsiębiorca może skorzystać z opcji płacenia niższych składek przez następne pełne 6 miesięcy.

Firma założona 2 dnia miesiąca korzysta z ulgi na start nie przez 6, ale przez 7 miesięcy bez jednego dnia.

Obowiązujące przepisy podają, że przedsiębiorca korzystający z ulgi na start płaci tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota jest niepodzielna, czyli każdego miesiąca trzeba zapłacić taką samą sumę i nie ma znaczenie, od jakiego dnia miesiąca prowadzona jest działalność. Dlatego najlepiej wykonać rejestrację 2 dnia miesiąca.

Jak w praktyce wyglądają obniżone składki ZUS dla nowych firm?

PRZYKŁAD:
Pan Tomasz dokonał rejestracji swojej firmy w dniu 10 listopada 2021 roku i zdecydował się skorzystać z ulgi na start. Od kiedy zaczyna się 6 miesięcy na preferencyjnych składkach?

Odpowiedź:
Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na start przez pierwsze 6 miesięcy po zarejestrowaniu firmy. Jednak w omawianym przykładzie rejestracja firmy odbyła się w trakcie miesiąca, czyli listopad nie jest jeszcze liczony do całego okresu trwania ulgi. Czas liczy się od grudnia 2021 roku, a koniec zniżki w opłacaniu składek ZUS przypada na maj 2022 roku (włącznie).

Kto może skorzystać z obniżonej składki ZUS dla nowych firm?

Wybór ulgi na start jest możliwy tylko dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki wyznaczone w ustawie Prawo Przedsiębiorców (art. 18 ust. 1).

Ulga na start jest dedykowana dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą albo wykonujących ją ponownie pod warunkiem, że od okresu zawieszenia albo zakończenia minęło minimum 60 miesięcy. Zabronione jest również wykonywanie pracy na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przedsiębiorca wykonywał pracę (stosunek pracy bądź spółdzielczy stosunek pracy) zaliczaną do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. W tym wypadku wykonywanie pracy na rzecz byłego pracodawcy nie może odbywać się zarówno w bieżącym, jak i poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki umożliwiające mu skorzystanie z ulgi na start, przez 6 miesięcy nie płaci obowiązkowej składki na ubezpieczenie społeczne.

Ile płaci przedsiębiorca po zakończonej uldze na start?

Ulga na start trwa pełne 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarcze. Kiedy czas przyznanej zniżki minie, przedsiębiorca ma możliwość opłacania małego ZUS. Ta opcja jest dostępna przez 24 miesiące kalendarzowe. Jest liczona od miesiąca zakończenia ulgi na start.

W 2022 roku preferencyjny ZUS, czyli obniżone składki społeczne kształtują się następująco:
  • 285,71 zł – łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe,
  • 263,59 zł – bez składki chorobowej.
Aby móc skorzystać z małego ZUS-u, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków wyznaczonych przez ustawodawcę. W pierwszej kolejności przez 60 ostatnich miesięcy kalendarzowych liczonych przed dniem zarejestrowania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności. Przedsiębiorca pragnący skorzystać z małego ZUS nie może świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, które są takie same, jak w trakcie pracy na etacie. Omawiana sytuacja odnosi się do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ważny jest także termin – praca nie mogła być świadczona zarówno w roku zarejestrowania firmy, jak i wcześniejszym

W 2022 roku wprowadzono zmiany warunkujące wysokość składki zdrowotnej. Jest ona liczona na podstawie sposobu opodatkowania oraz uzyskiwanych dochody.

Mały ZUS plus – dla kogo?

Mały ZUS plus to rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorców, którym skończy się ulga na start oraz składki preferencyjne. Jest skierowana dla firm, które we wcześniejszym roku kalendarzowym uzyskały przychody nieprzekraczające 120 000 zł. Po spełnieniu kryterium dochodowego składki zostają obliczane od indywidualnie wyznaczonej podstawy bazującej na dochodzie z wcześniejszego roku.

Koniec ulg — ile musi płacić przedsiębiorca?

Duży ZUS jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy skorzystali już ze wszystkich dostępnych ulg albo uzyskiwane dochody czy inne kryteria nie pozwalają im wybrać stawek preferencyjnych.

W dużym ZUS składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz pracy dla przedsiębiorców kształtują się następująco:
  • 1211,28 zł – ubezpieczenie społeczne powiększone o ubezpieczenie chorobowe,
  • 1113,23 zł – ubezpieczenie społeczne bez składki chorobowej.
Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek płacenia dużego ZUS, musi liczyć się nie tylko z wyższą składką na ubezpieczenie społeczne, ale również obowiązkiem odprowadzania składki na Fundusz Pracy. W małym ZUS-ie oraz przy uldze na start nie ma takiego obowiązku.

Fundusz Pracy jest obowiązkowy, kiedy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (służy do obliczania składki na Fundusz Pracy) wynosi tyle samo albo więcej co obowiązująca płaca minimalna (w każdym roku). W przypadku ZUS-u preferencyjnego podstawa wymiaru składek to 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start wcale nie opłacają składek społecznych.

Dostępne ulgi na start są bardzo przydatne dla przedsiębiorcy i ułatwiają zachowanie płynności finansowej w pierwszych miesiącach/latach. Są przyznawane, gdy firma spełnia wszystkie warunki wyznaczone przez ustawodawcę.


Data publikacji: 2022-09-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU