Bycie czynnym podatnikiem VAT nakłada na podatnika szereg różnych obowiązków. Jednym z nich jest doliczanie do wartości netto widniejącej na fakturze, kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką VAT w oparciu o przepisy podatkowe. stawka VAT faktury

Czym jest podatek VAT?

VAT, czyli podatek od towarów i usług znany też jako podatek od wartości dodanej. Wartość podatku doliczana jest do wartości netto na każdym etapie transakcji kupna-sprzedaży.

Podatnik, który rozlicza podatek VAT ma obowiązek składania deklaracji VAT w określonym terminie:
 • do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – rozliczenie miesięczne (deklaracja VAT-7)
 • do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartalerozliczenie kwartalne (deklaracja VAT-7K).
Dodatkowo każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni złożyć jednolity plik kontrolny JPK_VAT. Od października 2020 roku będzie to nowy JPK_V7 (nowy plik JPK_VAT z deklaracją).

Dostępne stawki podatku VAT

Właściwą stawkę podatku VAT dla konkretnego towaru lub usługi ustala się w oparciu o ustawę o podatku VAT oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których stosuje się obniżoną stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania obniżonych stawek.

W Polsce obowiązują następujące stawki VAT:
 • 23% - podstawowa stawka VAT
 • 8% - obniżona stawka podatku VAT obowiązująca między innymi przy sprzedaży: czasopism, leków, wybranych usług gastronomicznych i usług budowlanych
 • 5% - obniżona stawka podatku VAT obowiązująca między innymi przy sprzedaży: książek, produktów spożywczych i rolnych
 • 0% - stawka obowiązująca przy eksporcie towarów oraz przy Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów
 • „ZW” – „zwolnienie z VAT”, stawka stosowana przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT na podstawie kwoty limitu, również usługi świadczone przez lekarzy
 • „np.” – „nie podlega opodatkowaniu”, zapis obowiązuje przy sprzedaży usług dla podatników z UE oraz spoza terenu Unii.

Stawka VAT 0%, a zwolnienie z VAT

Czasami przedsiębiorcy popełniają pomyłkę i wystawiają fakturę z błędną stawką VAT (stawka 0% zamiast stawki „ZW”). Niestety każda z wymienionych stawek oznacza zupełnie co innego. Co prawda w obu brak jest kwoty podatku VAT, ale w przypadku sprzedaży ze stawką 0% przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT od kosztów, które dotyczą danej sprzedaży. Natomiast przy sprzedaży zwolnionej i faktury wystawionej ze stawką „zw” nie można odliczyć podatku VAT od wydatków dotyczących sprzedaży zwolnionej.

Przeczytaj również: Podstawa zwolnienia na fakturze

Konsekwencje zastosowania na fakturze błędnej stawki VAT 

Przedsiębiorcy, którym zdarza się wystawić fakturę z błędną stawką VAT, często robią to z niewiedzy lub po prostu z powodu zwykłej pomyłki. Wtedy najlepiej jeżeli jak najszybciej skontaktują się z urzędem skarbowym. 
 • stawka VAT na fakturze została zawyżona
  Przedsiębiorca sprzedaje towar/usługę po wyższej cenie. Do urzędu skarbowego musi wpłacić  podatek w wyższej wysokości. W tej sytuacji może, ale nie musi dokonać korekty faktury, aby odzyskać nadpłaconą kwotę podatku VAT. Jednocześnie musi złożyć korektę deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy
 • stawka VAT na fakturze została zaniżona (zamiast 23% zastosowano stawkę obniżoną) 
  W tej sytuacji podatnik musi wystawić fakturę korygującą i dokonać korekty deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy. Dodatkowo musi uregulować podatek VAT razem z odsetkami za dany okres.


Data publikacji: 2020-09-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU