W Polsce towary i usługi zostały sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Poszczególne pozycje oznaczone zostały specjalnymi kodami. Do tej pory system stawek VAT oparty był na PKWiU z 2008 roku. Przez długi czas obowiązywała klasyfikacja wg PKWiU 2008 i PKWiU 2015. Od 1 listopada 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów, które w założeniu miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku. Jednak ze względu na szczególną sytuację związaną z epidemią COVID -19 nastąpiło przesunięcie terminu na dzień 1 lipca 2020 r. nowe stawki VAT 2020

Po co zmiana klasyfikacji?

Po zmianie, do klasyfikacji wyrobów i usług będą stosowane tylko kody PKWiU 2015 oraz nomenklatura scalona (CN). System stawek VAT nie będzie już oparty na klasyfikacji z 2008 roku, ponieważ był on mało przejrzysty i zbyt rozbudowany. 
Po zmianie kody PKWiU 2015 będą stosowane przy usługach, a nomenklatura scalona w odniesieniu do towarów. 

Czym jest nomenklatura scalona?

Nomenklatura scalona, czyli z angielskiego Combined Nomenclature (CN) oznacza wykaz towarów uporządkowanych na potrzeby handlu międzynarodowego w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Organem nadzorującym CN jest Komisja Europejska. Nomenklatura scalona została opracowana przez Światową Organizację Celną. Na stronie Ministerstwa Finansów w Przeglądarce Taryfowej można znaleźć więcej informacji na jej temat. 

Co to jest uproszczenie stawek podatku VAT?

Celem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT było zapewnienie przejrzystości i uproszczenia w stosowaniu przepisów. Już teraz widać, że nowe załączniki 3 i 10 do ustawy o VAT zawierają dużo mniej towarów i usług. 
Obniżone stawki VAT były porządkowane wg zasady „równania w dół”, czyli obniżania stawek VAT. Podwyższonymi stawkami VAT zostały objęte tylko niektóre towary. 

Obniżone stawki VAT – przykłady

  • wyroby ciastkarskie z 8% lub 23% na 5%
  • owoce tropikalne i cytrusowe z 8% na 5%
  • pieczywo o przedłużonym terminie do spożycia z 8% na 5%
  • zupy, buliony, żywność homogenizowana z 8% do 5%
  • musztarda, niektóre przyprawy przetworzone (pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek itp.) z 23% do 8%
  • produkty dla niemowląt i dzieci z 8% do 5%
  • artykuły higieniczne z 8% do 5%.

Podwyższone stawki VAT – przykłady

  • drewno opałowe z 8% do 23%
  • lód do celów spożywczych z 8% do 23%
  • skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce (małże, ośmiornice, homary, ślimaki, ostrygi itp.) z 5% i 8% na 23%.

Obowiązek przedsiębiorcy

Za właściwe przyporządkowanie obniżonej stawki podatku VAT na oferowane towary i usługi jest odpowiedzialny przedsiębiorca. Do tej pory przedsiębiorcy trudno było uzyskać wiążące informacje na temat dobrze podjętej decyzji w sprawie przyjęcia odpowiedniej stawki podatku VAT. 

Co to jest WIS?

Wiążąca Informacja Skarbowa (WIS), czyli nowa formuła zapytań skierowanych przez przedsiębiorców do organów podatkowych. Jej celem jest ochrona prawna przedsiębiorcy. Wydawana w formie decyzji administracyjnej wiąże organ podatkowy względem podatnika, który wystąpił o jej wydanie. Do WIS stosuje się takie same przepisy Ordynacji podatkowej jak ma to miejsce w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych. Wnioski o wydanie WIS można składać już od 1 listopada 2019 roku.


Data publikacji: 2020-04-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU