Przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej pod warunkiem, że nie przekroczą określonego limitu przychodów, który wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 roku limit przychodów dla działalności nierejestrowej to 3181 zł. działalnosc nierejestrowana przekroczenie limitu

Rejestracja działalności gospodarczej

Przekształcenie działalności nierejestrowej w rejestrowaną odbywa się automatycznie nawet jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Termin na zgłoszenie do CEIDG, po przekroczeniu limitu przychodów wynosi 7 dni. Firma zostaje zarejestrowana na podstawie wypełnionego i złożonego wniosku CEIDG-1. 

Wniosek CEIDG-1

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć online, pod warunkiem że przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany, za pomocą którego będzie mógł podpisać wniosek. Jeżeli podatnik nie ma możliwości podpisania się elektronicznie, to może wypełnić wniosek internetowo, a następnie w ciągu 7 dni udać się do urzędu miasta/gminy i osobiście podpisać wniosek. Niektóre banki umożliwiają rejestrację za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Podczas wypełniania wniosku, przedsiębiorca musi podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku przekształcenia działalności nierejestrowej w rejestrowaną będzie to pierwszy dzień przekroczenia limitu przychodów. 

Zgłoszenie do ZUS-u

Na podstawie dokonanego wpisu do CEIDG, przedsiębiorca zostaje zarejestrowany jako płatnik składek społecznych, który ponosi odpowiedzialność za ich odprowadzanie za siebie i ewentualnych pracowników. Jeżeli przedsiębiorca zatrudniony jest na etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, to płaci jedynie składkę zdrowotną. Na zgłoszenie do ZUS-u przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. 

Rejestracja działalności gospodarczej - inne dodatkowe czynności 

  • rejestracja w urzędzie skarbowym do VAT (podatnik może być czynny lub zwolniony)
  • wybór właściwych kodów PKD – kody określają czynności, które przedsiębiorca będzie wykonywał w prowadzonej działalności
  • wybór formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)
  • wybór dotyczący prowadzenia księgowości (samodzielnie lub biuro rachunkowe).

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-25
Data publikacji: 2021-09-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU