W dobie powszechnego używania Internetu spora część firm przeniosła działalność do sieci. Na stronach internetowych w celu pozyskania klientów umieszczane są reklamy własne oraz innych użytkowników. sprzedaz reklam na stronach internetowych ryczalt od przychodow

Reklamy wyświetlane na własnej stronie internetowej przedsiębiorcy

Duża część przedsiębiorców posiada własną stronę internetową, na której może wyświetlać reklamy własne oraz innych firm, za które otrzymują uzgodnione wynagrodzenie (przychody). Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, do przychodów z działalności gospodarczej zaliczają się również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze oraz składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. W związku z tym do usług związanych z najmem powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej stosuje się stawkę ryczałtu 8,5%.

Takie zdanie podziela Dyrektor KIS, który w interpretacji z dnia 17 września 2021 roku, nr 0113-KDIPT2-1.4011.572.2021.2.ISL dotyczącej podobnej sprawy o zastosowanie właściwej stawki podatku wskazał, że jeżeli usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegają na odpłatnym udostępnianiu powierzchni na cele reklamowe na własnej stronie internetowej dowolnemu klientowi, to przychody uzyskiwane ze świadczenia usług najmu mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki podatku 8,5%, ale nie mogą być udostępniane w ramach najmu, a na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy), czyli w ramach działalności usługowej.

Przykładem innej interpretacji, na którą często powołują się przedsiębiorcy jest interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 5 września 2014 roku, nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, zgodnie z którą osoba fizyczna udostępniająca na swojej stronie internetowej miejsce na zamieszczenie treści mającej charakter reklamowy za wynagrodzenie uzyskuje tym samym przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze co umowa najmu lub dzierżawy. Przychody uzyskane w ten sposób powinny być zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mówi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Jest jeden warunek, przychody te nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej, co oznacza, że w przypadku uzyskiwania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez sensu jest powoływanie się na interpretację ogólną. Takie postępowanie jest nieuzasadnione. 
Kwalifikacja wg interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów najbardziej korzystna jest dla przedsiębiorców osiągających duże przychody w ramach usługi polegającej na wyświetlaniu reklam. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku, stawka podatku zryczałtowanego do wartości 100 000 zł wynosi 8,5% przychodów, a od nadwyżki ponad 100 000 zł od przychodów, o których mówi art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym kształtuje się na wysokości 12,5%.

Reklamy wyświetlane na portalach społecznościowych – przychód przedsiębiorcy za najem powierzchni reklamowej

W celu zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca musi za każdy raz przypisać rodzaj wykonywanych usług do konkretnej grupy PKWiU. Odpowiedzialnością za prawidłową klasyfikację wykonywanych czynności obarczony jest podatnik świadczący daną usługę. Natomiast organem właściwym do klasyfikacji usług są urzędy statystyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i oraz pkt 5 lit. a ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi odpowiednio: 
  • 15% przychodów – usługi przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1):
    • przesyłanie strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0)
    • przesyłanie strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0)
    • agencje informacyjne (PKWiU 63.91.1)
    • inne pozostałe w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99) – art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i
  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).
PKWiU wyjaśnia, że w przypadku usług polegających na umieszczaniu filmików na portalach społecznościowych, podczas, których wyświetlane są reklamy, to podlegają one pod grupowanie PKWiU 59.11.30.0 – „Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach video programach telewizyjnych”. Tak więc w tym przypadku prawidłową stawką będzie 8,5% od przychodów. Wybór tej stawki zgodny jest z klasyfikacją jakiej dokonał Dyrektor KIS, którą wskazał w interpretacji z dnia 27 sierpnia 2021 roku, nr 0113-KDIPT2-1.4011.524.2021.2.ISL.

Podsumowanie 

Usługa najmu powierzchni reklamowej na prywatnej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych może być opodatkowana za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%. Taka usługa nie jest usługą najmu.


Data publikacji: 2022-07-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU