Motocykle i samochody nabywane przez przedsiębiorców mają mieszane albo firmowe przeznaczenie. W praktyce pierwsza opcja cieszy się większą popularnością i upoważnia do odliczenia 50% VAT od zakupu. Druga część zostaje dodana do wartości początkowej środka trwałego i powiększa odpisy amortyzacyjne. Decydując się na sprzedaż samochodu albo motocykla, istnieje sposób, aby uzyskać podatek VAT, który nie został odliczony w momencie zakupu. Zapoznaj się z dzisiejszą publikacją i dowiedź się, jak to zrobić. sprzedaz samochodu firmowego jak odzyskac nieodliczony vat

Sposób na odzyskanie nieodliczonego VAT - sprzedaż pojazdu w okresie korekty

Połowa nieodliczonego podatku może zostać przekazana przedsiębiorcy na jeden z podanych sposobów:
  • modyfikacja przeznaczenia pojazdu - rozpocząć używanie pojazdu jedynie w działalności gospodarczej. Wymogiem jest dostarczenie do urzędu skarbowego druku VAT-26 i uzupełnianie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki,
  • sprzedaż pojazdu.

Korekta podatku naliczonego musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy, liczonych od miesiąca, kiedy nabyto, importowano albo oddano do użytku pojazd samochodowy dla pojazdów o wartości początkowej nie większej niż 15 000 zł, albo 60 miesięcy dla pojazdów o wartości początkowej równej bądź większej od 15 000 zł.

Podczas korekty niezbędne jest obliczenie podatku VAT, który ulegnie korekcie. Musi zostać zastosowana właściwa proporcja po upływie kilku/kilkunastu z 60 miesięcy od nabycia pojazdu. Stosowne informacje muszą znaleźć się także w KPiR oraz JPK_V7.

Należy wyraźnie podkreślić, że korekta jest jednym z praw podatnika, a nie obowiązkiem.

Art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż podatnik, który odliczył 100% VAT w momencie zakupu i zamieni przeznaczenie pojazdu z firmowego na mieszany, ma obowiązek uregulować/oddać podatek VAT, który został przez niego odliczony podczas zakupu.

Jak skorygować podatek naliczony przy sprzedaży pojazdu?

PRZYKŁAD 1
W kwietniu 2020 roku przedsiębiorca zdecydował się nabyć za 123 000 zł brutto pojazd firmowy, który miał być użytkowany w sposób mieszany. W praktyce oznacza to, że 23 000 zł podatku VAT z faktury zakupu zostało podzielone na połowę i 11 500 zł podlegało odliczeniu. Po upływie 2 lat zapadła decyzja, aby sprzedać pojazd.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeżeli wartość pojazdu przekracza 15 000 zł, przedsiębiorca może dokonać korekty VAT naliczonego do 60 miesięcy, czyli przedsiębiorca z naszego przykładu ma do tego prawo.

Kwota do korekty wynosi 11 500 zł – kwota nieodliczona z faktury zakupu. Okresy korekty to kwiecień 2020 do marca 2025. Do zakończenia okresu korekty w niniejszym przykładzie jest jeszcze 36 miesięcy (kwiecień 2022 – marzec 2025), co oznacza, iż kwota korekty VAT naliczonego będzie równa 6 900 zł.

Obliczenia:
36 miesięcy: 60 miesięcy = 0,6.
0,6 * 11 500 zł (wartość nieodliczonego przy zakupie VAT) = 6 900 zł
6 900 zł należy wpisać do deklaracji VAT za kwiecień 2022 – to korekta VAT naliczonego od nabycia środków trwałych.

JPK_V7 i KPiR – ewidencja korekty podatku naliczonego

Kwota korekty podatku musi zostać wprowadzona do:
  • JPK_V7 – podstawą jest dokument wewnętrzny („WEW” w JPK). Kwotę wpisuje się w pozycji 44, tj. korekta podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych z datą przygotowania dokumentu wewnętrznego. Dane kontrahenta to dane dostawcy widniejące na fakturze zakupu,
  • KPiR – kwota podatku zostaje wprowadzona w pozycji 8 pozostałe przychody. Podstawą wpisu jest ten sam dokument wewnętrzny, co w JPK_V7.

Kwota uzyskana za sprzedaż pojazdu, będącego środkiem trwałym musi zostać wprowadzona do KPiR w pozycji pozostałe przychody z oznaczeniem części ewidencyjnej JPK_V7 symbolem GTU_07.

Wartość pojazdu, która nie podlegała amortyzacji, zostaje odjęta od dochodu ze sprzedaży środka trwałego.

Jeżeli środek trwały jest motocyklem, konieczne jest zachowanie mechanizmu podzielonej płatności (zgodnie z poz. 148-150 załącznika nr 15 do ustawy o VAT).


Data publikacji: 2024-02-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU