Częstym składnikiem majątku firmowego są samochody użytkowane przez przedsiębiorców, a także przez uprawnionych pracowników. Posiadanie auta na stanie firmy znacznie ułatwia prowadzenie biznesu. Przy sprzedaży samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych należy pamiętać o odprowadzeniu od dokonanej transakcji sprzedaży, podatku dochodowego oraz VAT. podatek od sprzedazy samochodu firmowego

Podatek VAT przy sprzedaży samochodu firmowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT transakcję sprzedaży pojazdu ujętego w ewidencji środków trwałych firmy. W tej sytuacji zastosowanie ma podstawowa stawka podatku VAT 23% i nie ma znaczenia czy przy nabyciu podatnik miał prawo do całościowego, czy częściowego odliczenia VAT. Taka sama stawka 23% obowiązuje także jeżeli podatnik w ogóle nie miał prawa do odliczenia VAT w momencie nabycia pojazdu. 

Przedsiębiorcy przy sprzedaży pojazdu firmowego przysługuje prawo do zwolnienia z zapłaty VAT o ile zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki: 
  • przedsiębiorca nie miał prawa przy nabyciu pojazdu firmowego do odliczenia podatku naliczonego
  • samochód był używany w działalności wyłącznie do czynności zwolnionych z zapłaty podatku VAT.
Podsumowując, jeżeli czynny podatnik VAT nie miał prawa do odliczenia podatku w momencie nabycia pojazdu, ponieważ np. zakupił pojazd od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, to jeżeli taki pojazd służył do wykonywania czynności opodatkowanych i dodatkowo przedsiębiorca odliczał VAT od wydatków poniesionych na zakup paliwa, czy części eksploatacyjnych, to przy sprzedaży powinien opodatkować taki przychód podatkiem od towarów i usług. 

W sytuacji kiedy przedsiębiorca przed zawarciem transakcji sprzedaży przeniesie pojazd do majątku prywatnego i sprzeda go jako osoba prywatna, to może uniknąć zapłaty VAT. Jest jednak warunek, przedsiębiorca przy nabyciu pojazdu nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, to przeniesienie pojazdu z majątku firmowego do prywatnego nic nie da i przedsiębiorca będzie miał obowiązek naliczenia podatku VAT. 

Czynni podatnicy VAT wykazują sprzedaż samochodu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 za pomocą kodu GTU_07. 

Korekta VAT przy sprzedaży samochodu firmowego

Czasami przedsiębiorca, który sprzedaje pojazd firmowy musi dokonać korekty VAT. Obowiązek jej dokonania zależy od kilku czynników:
  • rodzaju prowadzonej działalności
  • wartości samochodu
  • sposobu odliczenia podatku VAT
  • długości użytkowania samochodu w firmie.

Podatek dochodowy przy sprzedaży samochodu firmowego

Samochód użytkowany w firmie powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

W związku z zakupem i posiadaniem auta, przedsiębiorca może obniżyć kwotę podatku dochodowego przez:
  • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
  • zaliczenie wydatków na paliwo i eksploatację auta do kosztów uzyskania przychodów.
W przypadku sprzedaży samochodu firmowego przedsiębiorca uzyskuje przychód, który podlega opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla wybranej przez podatnika formy opodatkowania. Przychodem z działalności gospodarczej jest wartość z transakcji sprzedaży. Należy go wykazać w kolumnie 8 PKPiR – „Pozostałe przychody”. 

Jeżeli sprzedawany pojazd nie zostanie w pełni zamortyzowany do momentu sprzedaży, to w takiej sytuacji jego niezamortyzowana część staje się kosztem podatkowym w momencie sprzedaży. 

Przedsiębiorca, który nie będzie chciał wykazać przychodu ze sprzedaży samochodu firmowego w działalności gospodarczej, to powinien przed sprzedażą wycofać pojazd z majątku firmowego, np. na podstawie oświadczenia. Jednak w takiej sytuacji sprzedaż samochodu możliwa jest dopiero po upływie 6 lat liczonych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności. Wcześniejsza sprzedaż oznacza powstanie przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

Data publikacji: 2022-05-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU