Częstym składnikiem majątku firmowego są samochody użytkowane przez przedsiębiorców, a także przez uprawnionych pracowników. Posiadanie auta na stanie firmy znacznie ułatwia prowadzenie biznesu. Przy sprzedaży samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych należy pamiętać o odprowadzeniu od dokonanej transakcji sprzedaży, podatku dochodowego oraz VAT. podatek od sprzedazy samochodu firmowego

Podatek VAT przy sprzedaży samochodu firmowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT transakcję sprzedaży pojazdu ujętego w ewidencji środków trwałych firmy. W tej sytuacji zastosowanie ma podstawowa stawka podatku VAT 23% i nie ma znaczenia czy przy nabyciu podatnik miał prawo do całościowego, czy częściowego odliczenia VAT. Taka sama stawka 23% obowiązuje także jeżeli podatnik w ogóle nie miał prawa do odliczenia VAT w momencie nabycia pojazdu. 

Przedsiębiorcy przy sprzedaży pojazdu firmowego przysługuje prawo do zwolnienia z zapłaty VAT o ile zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki: 
  • przedsiębiorca nie miał prawa przy nabyciu pojazdu firmowego do odliczenia podatku naliczonego
  • samochód był używany w działalności wyłącznie do czynności zwolnionych z zapłaty podatku VAT.
Podsumowując, jeżeli czynny podatnik VAT nie miał prawa do odliczenia podatku w momencie nabycia pojazdu, ponieważ np. zakupił pojazd od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, to jeżeli taki pojazd służył do wykonywania czynności opodatkowanych i dodatkowo przedsiębiorca odliczał VAT od wydatków poniesionych na zakup paliwa, czy części eksploatacyjnych, to przy sprzedaży powinien opodatkować taki przychód podatkiem od towarów i usług. 

W sytuacji kiedy przedsiębiorca przed zawarciem transakcji sprzedaży przeniesie pojazd do majątku prywatnego i sprzeda go jako osoba prywatna, to może uniknąć zapłaty VAT. Jest jednak warunek, przedsiębiorca przy nabyciu pojazdu nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, to przeniesienie pojazdu z majątku firmowego do prywatnego nic nie da i przedsiębiorca będzie miał obowiązek naliczenia podatku VAT. 

Czynni podatnicy VAT wykazują sprzedaż samochodu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 za pomocą kodu GTU_07. 

Korekta VAT przy sprzedaży samochodu firmowego

Czasami przedsiębiorca, który sprzedaje pojazd firmowy musi dokonać korekty VAT. Obowiązek jej dokonania zależy od kilku czynników:
  • rodzaju prowadzonej działalności
  • wartości samochodu
  • sposobu odliczenia podatku VAT
  • długości użytkowania samochodu w firmie.

Podatek dochodowy przy sprzedaży samochodu firmowego

Samochód użytkowany w firmie powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

W związku z zakupem i posiadaniem auta, przedsiębiorca może obniżyć kwotę podatku dochodowego przez:
  • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
  • zaliczenie wydatków na paliwo i eksploatację auta do kosztów uzyskania przychodów.
W przypadku sprzedaży samochodu firmowego przedsiębiorca uzyskuje przychód, który podlega opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla wybranej przez podatnika formy opodatkowania. Przychodem z działalności gospodarczej jest wartość z transakcji sprzedaży. Należy go wykazać w kolumnie 8 PKPiR – „Pozostałe przychody”. 

Jeżeli sprzedawany pojazd nie zostanie w pełni zamortyzowany do momentu sprzedaży, to w takiej sytuacji jego niezamortyzowana część staje się kosztem podatkowym w momencie sprzedaży. 

Przedsiębiorca, który nie będzie chciał wykazać przychodu ze sprzedaży samochodu firmowego w działalności gospodarczej, to powinien przed sprzedażą wycofać pojazd z majątku firmowego, np. na podstawie oświadczenia. Jednak w takiej sytuacji sprzedaż samochodu możliwa jest dopiero po upływie 6 lat liczonych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności. Wcześniejsza sprzedaż oznacza powstanie przychodu z tytułu prowadzonej działalności.


Data publikacji: 2022-05-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Małgorzata
17 Styczeń 2023

Kupiłam samochód na firmę, za gotówkę po ponad półtora roku sprzedałam go przez komis ze stratą do zapłaconej ceny przeze mnie. Czy muszę odprowadzić podatek? Nie jestem Vatowcem.

Kęcik
02 Grudzień 2022

Mam samochód w Leasingu do marca przyszłego roku . W tym roku w październiku złożyłem wniosek o emeryturę (65 lat), ale działalność będę prowadził do października 2023 . Czy jest jakaś forma nieodpłatnego przekazania pojazdu członkowi rodziny żeby nie zapłacić podatku VAT i dochodowego?